© Isopix

Peter Vanvelthoven: maak van senaat een volksvergadering van gewone mensen

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) vindt het voorstel van Peter Vanvelthoven (sp.a) om de Senaat om te vormen tot een volkskamer met uitgelote burgers een goed initiatief, maar heeft heel wat vragen over “dergelijke veelomvattende en complexe hervorming”.

“Ik vind al langer dat een betere en directere participatie van burgers aan de politieke besluitvorming nodig en nuttig is. Daarom heb ik in maart het initiatief genomen om op mijn beleidsterrein cultuur een Burgerkabinet samen te stellen dat in september aan zijn beraadslagingen begint en die afrondt op 19 september”, brengt de liberale minister in herinnering.

Maar het voorstel van Vanvelthoven roept nog heel wat vragen bij hem op. “Om dergelijke veelomvattende en complexe hervorming van onze wetgevende instellingen door te voeren, zullen nog veel knopen doorgehakt moeten worden”, voorspelt Gatz. Zo lijkt een grondwetswijziging nodig, die er deze legislatuur niet inzit. Voorts moet nog uitgemaakt worden wat met de huidige Senaat zal gebeuren en hoe de volkskamer zal functioneren - wordt er met consensus of met stemmingen gewerkt?

“Met het Burgerkabinet wil ik experimenteren met een beraadslaging die tot een consensus moet leiden. Het onderwerp is afgebakend en het tijdsbestek ook. Er is een budget voor bepaald en een werkmethode voor uitgedokterd, in samenwerking met gespecialiseerde bureaus. Daarom vraag ik me af of het niet beter is onze manier van democratische besluitvorming stapsgewijs, geleidelijk en via kleinere initiatieven te organiseren en ervan te leren dan via een grote hervorming van de instellingen te werken, zoals de sp.a het voorstelt”, besluit Sven Gatz.