© jef gabriels

Bridgen voor Sint-Vincentius

Bridgeclub Acol-Genk organiseerde een bridgetornooi waarvan de opbrengst bestemd was voor de werking van Sint-Vincentius.

jef gabriels

Bridgeclub Acol-Genk, vroeger gevestigd in de Nieuwstraat, maar sinds 2011 thuis in haar mooie nieuwe lokalen in de Melbergstraat, organiseerde dit jaar zijn 'bridge-drive' andermaal voor het goede doel.

Het werd een boeiende namiddag, waarbij de Vrienden van Sint-Vincentius een handje hielpen. De dag werd afgesloten met een etentje en de opbrengst van het tornooi ging naar de Sint-Vincentiusvereniging die sinds mensenheugenis, o.a. via een voedsel- en kledingbank, soelaas biedt voor mensen in de problemen.

Voorzitter Maurice Didden en penningmeester Raymond Quetin waren blij een substantieel bedrag èn een aantal voedselpakketten te kunnen overhandigen aan Jan Vandermeulen en Jos Janssen, afgevaardigden van de Vincentiusvereniging.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio