© BELGA

© Dick Demey

thumbnail: null
thumbnail: null

Sp.a wil ‘gewone mensen’ laten zetelen in Senaat

Sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven wil de Senaat omvormen tot een door loting samengestelde volkskamer zodat gewone burgers, naast verkozen politici, de maatschappij van de toekomst mee vorm kunnen nemen.

De volkskamer zou in het voorstel van Van Velthoven bestaan uit 150 leden die in twee fasen uitgeloot worden uit de stemgerechtigde kiezers en de jongeren tussen 16 en 18 jaar, zo lichtte hij donderdag op een persconferentie toe.

Kloof tussen burger en politiek dichten

De Senaat is volgens Vanvelthoven sinds de zesde staatshervorming ‘behoorlijk inhoudsloos’ geworden. Een volkskamer kan volgens hem een meerwaarde ‘in het kwadraat’ bieden en zou België opnieuw een democratische voorloper in de wereld maken. Ons land zou een tweekamerstelsel behouden, met een Kamer van (verkozen) Volksvertegenwoordigers en een volkskamer van gewone burgers, wat de kloof tussen burgers en politiek moet helpen dichten en een antwoord biedt op de toenemende vraag naar meer burgerparticipatie.

Aanduiding door loting

De samenstelling van de volkskamer zou in twee fasen gebeuren. Door een eerste loting worden 10.000 mensen aangeduid onder de 7,87 miljoen kiesgerechtigde Belgen en de jongeren tussen 16 en 18. Verkozen politici worden uitgesloten. Na een inleidende vergadering kunnen deze 10.000 mensen die interesse hebben zich kandidaat stellen voor een tweede loting van de 150 mensen die effectief in de volkskamer zullen zetelen.

Zij zetelen gedurende één jaar en kunnen bij de aanvang twee onderwerpen kiezen waarover ze een wetsvoorstel willen opstellen. Daarnaast kunnen ze ook twee wetsvoorstellen of -ontwerpen evoceren. De Kamer kan de voorstellen van de volkskamer goedkeuren, amenderen of wegstemmen. Dat laatste moet echter met een meerderheid van 60 procent van de uitgebrachte stemmen. Ook de amendementen van de volkskamer op geëvoceerde teksten kunnen enkel met een meerderheid van 60 procent verworpen worden door de volksvertegenwoordigers.

Vergoeding

Vanvelthoven verwacht dat de leden van de volkskamer wekelijks twee- of driemaal in de avond of het weekend vergaderen, waarvoor ze een vergoeding krijgen. De volkskamer kan zich enkel buigen over thema’s die tot de federale bevoegdheid behoren. Wat de Vlaamse bevoegdheden betreft, vindt Peter Vanvelthoven dat het ook wenselijk zou zijn om een permanente vergadering van ongekozen burgers inspraak te geven. Dat kan best in een aparte Vlaamse volkskamer. Een opdeling van de federale volkskamer in twee taalgroepen die zich apart over de regionale bevoegdheden zouden buigen, ziet hij niet zitten.

Burgerparticipatie

De sp.a’er, die op de steun van zijn partij kan rekenen, erkent dat hij zijn inspiratie gehaald heeft bij een reeks lokale initiatieven voor meer burgerparticipatie en bij David Van Reybroeck en zijn burgerinitiatief G1000. Hij rekent er dan ook op dat deze laatsten zijn voorstel oppikken. Het is de bedoeling om nog deze legislatuur een proefopstelling uit te werken in afwachting van de noodzakelijke grondwetswijziging. Ook dient er een draagvlak gecreëerd te worden, ook aan de andere kant van de taalgrens. ‘Lukt dat niet, dan starten we met een initiatief op Vlaams niveau’, aldus Vanvelthoven.