© Photo News

Meer dan 12.000 asielaanvragen ingediend bij Vreemdelingenzaken van januari tot juli

Van januari tot juli dit jaar zijn bij de dienst Vreemdelingenzaken iets meer dan 12.000 asielaanvragen ingediend. Dat cijfer betreft zowel eerste aanvragen als de meervoudige aanvragen - meervoudige aanvragen zijn door dezelfde persoon ingediende tweede, derde... aanvragen.

In de maanden mei, juni en juli is er, weinig verrassend, een opvallende stijging. Enkel voor juli gaat het om 2.630 (eerste) aanvragen, meldt Dominique Ernould, woordvoerder van Vreemdelingenzaken.

In totaal gaat het om 12.133 aanvragen, 8.768 mannen en 3.365 vrouwen. 684 van de aanvragen waren van niet-begeleide minderjarigen. Cijfers die voor zich spreken, meent Vreemdelingenzaken. Want voor heel 2014 kreeg de dienst 17.213 vragen, waarvan 486 van niet-begeleide minderjarigen.

De meest vertegenwoordigde nationaliteiten zijn de Irakese, Syrische, Afghaanse, Somalische en Guinese. Het is voor de eerste keer dat Somalië in deze ‘top-5’ opduikt.

Meervoudige aanvragen

Iets meer dan een vijfde van alle aanvragen in de eerste helft van 2015 betreft meervoudige aanvragen. Eind juli heeft de ministerraad nog een wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) goedgekeurd waarmee het misbruik van de meervoudige aanvragen ingedijkt moet worden.

Europees probleem

Zoals bekend is de asielcrisis een Europees probleem. ‘Begin dit jaar lag het aantal aankomsten in België onder dat van Oostenrijk en Duitsland, zonder te spreken over Italië en Griekenland die natuurlijk veel aankomsten verwerken’, zegt Ernould. ‘Maar vanaf april-mei is het aantal aanvragen ook in ons land beginnen stijgen, om in juni en juli nog verder te stijgen.’

Meer over Dienst Vreemdelingenzaken