© HBVL

Informant over undercoveroperatie: 'Drugslijn opgezet om ze in de val te lokken'

In de zaak-Aquino is heel wat te doen over de rol van een informant. De Nederlander werd naar eigen zeggen in 2011 door de speurders gevraagd om contact te zoeken met de Aquino's. De topadvocaten die de Maasmechelse familie inschakelde, klaagden de rol van die informant aan tot bij het hof van Cassatie. Die gaf de Aquino's twee maanden geleden ongelijk: er is geen sprake van een burgerinformant. Onze redactie had kort voor de start van het proces een gesprek met de informant. Dit in zijn verhaal.

“De politie wilde een eigen drugslijn via de Spaanse havenstad Algeciras opzetten. En ik moest de Aquino’s zover krijgen dat men cocaïne via die lijn zou gaan invoeren.”, vertelt hij. De Aquino’s doorzagen het plan echter, waardoor de Nederlander nu noodgedwongen ondergedoken leeft in het buitenland.

Volgens Sven Mary heeft de Hasseltse speurder valsheid in geschrifte gepleegd omdat over de geplande drugslijn nauwelijks iets is terug te vinden in het strafdossier tegen de Aquino’s.

Volgens de speurders voerden de Aquino’s onderhandelingen met een zekere X en staat te lezen dat ze die niet hebben kunnen identificeren. Volgens Sven Mary wisten de speurders echter perfect wie X in werkelijkheid was: een Nederlandse zakenman die al in de jaren ‘90 in contact kwam met een aantal leden van de Aquino-familie. In 2001 werd hij opgepakt wegens betrokkenheid bij een amfetaminelabo dat in Limburg werd aangetroffen.

Miami Vice

Het scenario dat de Nederlander beschrijft, lijkt zo uit Miami Vice te komen. Hij verhuisde naar Spanje om zijn rol als bemiddelaar in de cocaïnebusiness met verve te kunnen spelen. Over zijn activiteiten en contacten rapporteert hij rechtstreeks aan zijn ‘runner’, de Hasseltse leider van het onderzoek tegen de Aquino’s bij de federale gerechtelijke politie van Hasselt.

“Vanaf maart 2012 ben ik een aantal keren vanuit Spanje naar Maasmechelen gekomen om mijn oude contacten met de entourage van de Aquino’s aan te halen. Dat ik terug naar België keerde, was niet zo evident, want ik stond gesignaleerd omwille van een gevangenisstraf die ik nog moest uitzitten. Om me de kans te geven om ongehinderd te reizen, heeft de speurder mijn signalering ongedaan laten maken.

Hij werd van elke stap op de hoogte gehouden, zo blijkt uit honderden pagina’s mailcorrespondentie die de Nederlander in zijn bezit heeft. Waar nodig stuurt de speurder zijn ‘informant’ bij.

“Leven in gevaar”

De onderhandelingen tussen de Nederlander en de entourage van de Aquino’s duren enkele maanden, maar uiteindelijk gaat de zaak niet door. De Aquino’s zijn via de vriend van een gerechtstolk te weten gekomen dat de politie hen op de hielen zit, waardoor ze nog voorzichtiger worden. In mei 2013 rolt het federale parket de bende op.

Omdat de verdachten nu inzage krijgen in het dossier, begint het hen ook te dagen welke rol de Nederlander heeft gespeeld. “Ik kreeg op een zeker moment dreigtelefoons”, zegt hij. “Mijn leven was in gevaar. Ik had een afspraak met politie en parket over mijn veiligheid. Ik zou een nieuwe identiteit en bescherming krijgen. Maar die afspraken zijn ze niet nagekomen. Het federale parket trok de deal in en ik werd aan mijn lot overgelaten. Ik besta plots niet meer.”

De Nederlander acht de kans groot dat het drugsmilieu hem vroeg of laat zal vermoorden. “Ik wil niet eindigen als een kolommetje in de krant. Als mij iets overkomt, wil ik dat iedereen de waarheid kent over de praktijken van de politie en het parket.”