© Photo News

Vanvelthoven (sp.a) wil Senaat omvormen tot volkskamer van gewone mensen

Sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven wil de Senaat omvormen tot een door loting samengestelde volkskamer zodat gewone burgers, naast verkozen politici, de maatschappij van de toekomst mee vorm kunnen nemen. De volkskamer zou bestaan uit 150 leden die in twee fasen uitgeloot worden uit de stemgerechtigde kiezers en de jongeren tussen 16 en 18 jaar, zo lichtte hij donderdag op een persconferentie toe.

De Senaat is volgens Vanvelthoven sinds de zesde staatshervorming “behoorlijk inhoudsloos” geworden. Een volkskamer kan volgens hem een meerwaarde “in het kwadraat” bieden en zou België opnieuw een democratische voorloper in de wereld maken. Ons land zou een tweekamerstelsel behouden, met een Kamer van (verkozen) Volksvertegenwoordigers en een volkskamer van gewone burgers, wat de kloof tussen burgers en politiek moet helpen dichten en een antwoord biedt op de toenemende vraag naar meer burgerparticipatie.

De samenstelling van de volkskamer zou in twee fasen gebeuren. Door een eerste loting worden 10.000 mensen aangeduid onder de 7,87 miljoen kiesgerechtigde Belgen en de jongeren tussen 16 en 18. Verkozen politici worden uitgesloten. Na een inleidende vergadering kunnen deze 10.000 mensen die interesse hebben zich kandidaat stellen voor een tweede loting van de 150 mensen die effectief in de volkskamer zullen zetelen.

Zij zetelen gedurende één jaar en kunnen bij de aanvang twee onderwerpen kiezen waarover ze een wetsvoorstel willen opstellen. Daarnaast kunnen ze ook twee wetsvoorstellen of -ontwerpen evoceren. Vanvelthoven verwacht dat de leden van de volkskamer wekelijks twee- of driemaal in de avond of het weekend vergaderen, waarvoor ze een vergoeding krijgen.

De sp.a’er, die op de steun van zijn partij kan rekenen, erkent dat hij zijn inspiratie gehaald heeft bij een reeks lokale initiatieven voor meer burgerparticipatie en bij David Van Reybroeck en zijn burgerinitiatief G1000. Hij rekent er dan ook op dat deze laatsen zijn voorstel oppikken. Het is de bedoeling om nog deze legislatuur een proefopstelling uit te werken in afwachting van de noodzakelijke grondwetswijziging. Een gelijkaardig systeem kan ook op Vlaams niveau uitgebouwd worden voor de specifieke Vlaamse bevoegdheden.