© BELGA

CD&V verwerpt De Wevers ‘opdeling in A- en B-burgers’

Coalitiepartner CD&V zit allerminst op de lijn van N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn voorstel om een afzonderlijk sociaal statuut in te voeren voor erkende vluchtelingen. “Wij zeggen duidelijk njet op een systeem van eerste- en tweederangsburgers, van A- en B-burgers”, onderstreept Kamerlid Nahima Lanjri.

“Eens iemand erkend is als vluchteling, krijgt hij een leefloon, kan hij een sociale woning aanvragen, krijgt hij kindergeld. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die daar al hun hele leven aan bijdragen”, zo bepleitte De Wever een apart sociaal statuut.

‘Streng maar humaan asielbeleid’

Regeringspartner CD&V verzet zich daartegen. “Wij staan ook voor een streng maar humaan asielbeleid. We kunnen niet het droomland zijn van iedereen in armere landen, dus economische migranten worden afgewezen”, reageert Lanjri.

Maar voor erkende vluchtelingen is de situatie compleet anders. “Als mensen hun land ontvluchten door oorlog, omdat ze vrezen voor hun leven, en we oordelen zelf ook dat ze daar niet veilig waren en erkennen hen dus als vluchteling, dan moeten we hen ook als volwaardige burgers opnemen in onze samenleving”, onderstreept het CD&V-Kamerlid.

Het is normaal dat heel wat erkende vluchtelingen in hun eerste maanden aankloppen bij het OCMW, ze kennen hier vaak niemand en spreken geen Nederlands, vervolgt Lanjri. “Maar ze geraken daar ook uit. Net als andere leefloners zullen ze daar begeleid worden naar werk en moeten ze inburgeren.” Het is de taak van de bevoegde ministers van Werk en Inburgering - N-VA’ers Philippe Muyters en Liesbeth Homans - om daar werk van te maken, merkt Lanjri fijntjes op.

‘Populistisch’

Lanjri noemt het tot slot “populistisch” dat De Wever “alles op één hoop gooit”. “Bovendien”, besluit ze, “zijn de uitspraken van de N-VA-voorzitter ook gewoon in tegenspraak met het correcte beleid van zijn staatssecretaris Theo Francken, waartoe we internationaal verplicht zijn.”