© PN

Vluchtelingenwerk: “Wil De Wever uit conventie van Genève en EU stappen?”

Vluchtelingenwerk Vlaanderen reageert verbolgen op de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever over de toestroom van vluchtelingen. Zijn voorstellen gaan in tegen de Conventie van Genève, de Europese regels en de grondwet, onderstreept topvrouw Els Keytsman.

“Wij hebben hier eerlijk gezegd geen tijd voor”, stelt Keytsman meteen scherp. “We zijn dag in dag uit bezig om alles in goede banen te leiden en een crisis te voorkomen. En we hopen van De Wever als burgemeester van de grootste stad eigenlijk hetzelfde.”

Wil De Wever een apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen? “Dan moet hij uit de Conventie van Genève stappen, die voortvloeide uit alles wat we geleerd hadden uit twee wereldoorlogen”, vervolgt Keytsman. “Hij moet ook uit de Europese Unie stappen en hij moet de grondwet naast zich neerleggen, die stelt dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd, op onderwijs... Die sociale grondrechten gelden voor iedereen.”

‘Europa heeft goede regels’

De topvrouw van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vindt het ook bijzonder teleurstellend dat De Wever “doet alsof vluchtelingen alles in de schoot geworpen krijgen”. “Het is voor hen bijzonder moeilijk om onderdak of een job te vinden. Nochtans willen, kunnen en zullen ze toch een belangrijke bijdrage leveren aan onze maatschappij.”

Keytsman spreekt ook fors tegen dat Europa faalt, zoals De Wever poneerde. “Europa heeft goede regels en procedures die al enorm veel mensen gered hebben. Europa faalt net waar de lidstaten en de afzonderlijke regeringen nationalistisch beginnen reageren en zo het Europese beleid ondermijnen.”

De Wever gaat ook simpelweg in tegen zijn eigen staatssecretaris, Theo Francken, stelt Keytsman nog vast. “Die heeft niet stilgezeten, er is dialoog, er zijn veel maatregelen. Maar De Wevers voorstellen stroken daar niet mee. Wat is hier aan de hand?”

“De Antwerpse burgemeester moet geen ideeën poneren waarvan hij weet dat ze onhaalbaar zijn”, besluit Keytsman. “Hij moet bezig zijn met alles in het werk stellen om die mensen - erkende vluchtelingen - op te vangen, te begeleiden en te integreren.”