Meyrem Almaci

Meyrem Almaci© Photo News

Almaci: “Denkt De Wever echt dat Syriërs daar blijven wachten op IS en het regime?”

De uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever vallen ook bij de partij Groen niet meteen in goede aarde. Voorzitster Meyrem Almaci zei zeer “afwachtend” te staan tegenover De Wevers idee voor een apart vluchtelingenstatuut.

joro

De Wever nam woensdagavond in Terzake onder meer het Europese asielbeleid op de korrel. “Europa moet met een andere invulling komen, het is bijna onvermijdelijk dat anders de lidstaten de eigen grenzen gaan bewaken”, zei hij. “Ik ben pro-Schengen, maar als dat vrije verkeer ook een vrij verkeer van criminelen en terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen.”

“Ik denk dat een apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen iets is waarover nagedacht moet worden”, opperde De Wever verder nog, al ga hij zelf aan dat de EU zo’n apart statuur nu verbiedt.

Almaci: ‘Wat bedoelt De Wever concreet?’

“Het is heel moeilijk te beoordelen wat dat statuut voor vluchtelingen van De Wever juist inhoudt. Welke rechten gaat hij aan die mensen geven?”, reageerde Groen-voorzitster Meyrem Almaci donderdag in De Ochtend op Radio 1. Ze betreurt ook dat sommigen nu pas met ‘ideetjes’ komen, terwijl de crisis in bijvoorbeeld Syrië al meer dan twee jaar aan de gang is en er dringend een sterk Europees beleid moet komen.

“Dit is geen natuurramp, zoals De Wever beweert”, sneert Almaci. “Dit is al jaren bezig. Dachten we nu echt dat de mensen daar tussen hamer en aambeeld gingen wachten op IS en het Syrische regime? Ik kan niets zinnigs zeggen over zijn idee zo lang er geen concrete invulling is, maar ik ben zeer afwachtend.”

Groen wilt zich in ieder geval aan de internationale verdragen houden. Welk statuut De Wever ook voor ogen heeft, ons land zal er volgens Almaci sowieso niet onderuit kunnen dat elke gerechtvaardigde vluchteling hoe dan ook hulp en ondersteuning dient te krijgen. Daarnaast moet er een betere ondersteuning van de vluchtelingenkampen komen in de buurlanden van de crisislanden, zo stelt ze.

De Wever: ‘Desnoods moeten we zelf onze grenzen controleren’

© VRT

N-VA-voorzitter Bart De Wever waarschuwt Europa: indien de Europese Unie de vluchtelingenstroom aan de buitengrenzen niet aanpakt, moeten de lidstaten zelf maar weer grenscontroles invoeren. ‘Ik ben voor Schengen, maar als vrij verkeer van personen ook vrij verkeer van criminelen en terroristen betekent, dan moeten we daar grenzen aan stellen’, zei hij gisteren in ‘Terzake’.

Europa wordt overspoeld door vluchtelingen en het is voor elk land behelpen. Maar volgens de Vlaams-nationalisten zijn het vooral enkele landen in Noordwest-Europa die alle lasten moeten dragen. Daar is ook België bij. ‘Europa wordt overstroomd, maar sommige kelders staan volledig droog’, verwees De Wever naar landen zoals Portugal of Tsjechië, waar bijna geen asielaanvragen worden ingediend.

Erger nog vindt de N-VA-voorzitter dat landen zoals Griekenland gewoon de grenzen openstellen omdat ze weten dat de vluchtelingen toch naar andere landen trekken. Daar moet volgens De Wever dringend iets aan worden gedaan: de buitengrenzen moeten strenger worden beveiligd en de asielaanvragen moeten daar al grotendeels worden afgewerkt. Wie Europa binnenmag, moet dan eerlijk worden verdeeld over alle EU-lidstaten, vindt De Wever.

Dat Europa daar geen werk van maakt, noemt hij onbegrijpelijk. ‘Ik snap niet in wat voor ivoren toren Europa zit. De EU belet ons dingen te doen die logisch zijn.’ Zo vindt de N-VA-voorzitter het niet kunnen dat erkende vluchtelingen een sociaal statuut krijgen dat hen meer rechten geeft dan de eigen bevolking. ‘Dat is moeilijk uit te leggen aan onze eigen bevolking.’

De Wever geeft Europa dus een forse trap onder de kont. En indien er niets verandert, moeten de lidstaten zelf maar het heft in eigen handen kunnen nemen. Dat kan desnoods betekenen dat België voortaan zelf weer zijn grenzen gaat bewaken.

‘Ik ben absoluut voorstander van Schengen, maar als Europa niets doet, zal het onvermijdelijk zo zijn dat mensen zullen vragen om de eigen grenzen te laten controleren. Als vrij verkeer betekent dat er onrechtvaardige toestanden ontstaan en als vrij verkeer ook vrij verkeer van criminelen en terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen’, klonk het zeer hard.

‘Karaktermoord? Ik zeg helemaal niks meer’

De Wever wil zich naar eigen zeggen zo ver mogelijk houden van het gekibbel in de regering-Michel. Hij begrijpt het allemaal niet zo goed en wil daar in elk geval niet zelf toe bijdragen. Ook als CD&V-vicepremier Kris Peeters hem ervan beschuldigt een karaktermoord te plegen op zijn persoon, begrijpt hij het niet en wil hij er niks meer over zeggen.

Kathleen Van Brempt geschokt door uitspraken De Wever

© BELGA

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) reageert geschokt op de uitspraken van Bart De Wever rond de asielcrisis. Met zijn uitlatingen impliceerde de N-VA-voorzitter volgens haar dat vluchtelingen criminelen en terroristen zijn. ‘Zo creëer je een klimaat waarin burgers asielcentra gaan belagen, zoals we dat de afgelopen dagen al in Duitsland hebben gezien’, waarschuwt ze.

De Wever nam woensdagavond in Terzake onder meer het Europese asielbeleid op de korrel. ‘Europa moet met een andere invulling komen, het is bijna onvermijdelijk dat anders de lidstaten de eigen grenzen gaan bewaken’, zei hij. ‘Ik ben pro-Schengen, maar als dat vrije verkeer ook een vrij verkeer van criminelen en terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen.’

‘Legt schuld bij Europa’

Volgens Van Brempt schuift De Wever ‘opnieuw alle verantwoordelijkheid van zich af’, door de schuld bij Europa te leggen. Ook als het gaat om de grote verschillen in het aantal asielzoekers tussen de verschillende lidstaten. Nochtans zijn het net de lidstaten die een eerlijk spreidingsplan hebben tegengehouden, brengt de socialiste in herinnering.

‘Er is in het Europees parlement een meerderheid die voorstander is van een verplicht spreidingsplan met quota per lidstaat, rekening houdend met verschillende factoren’, aldus Van Brempt. ‘Als De Wever graag zo’n plan heeft, dan moet hij zorgen dat België een voortrekker wordt in de Europese Raad. Hij zal alvast de steun hebben van zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement. Maar die stappen zullen we De Wever niet zien zetten.’

Tot slot betreurt Van Brempt als Antwerps sp.a-fractieleidster dat De Wever meteen ‘elke solidariteit’ van de stad met extra vluchtelingen afwijst. ‘De teneur blijft, net zoals in het discours van De Wever in Terzake, gericht op het aanscherpen van wij-zij tegenstellingen’, besluit ze.