Ongunstig advies voor bouw windturbinepark in Herderen

De plannen van Limburg Win(d)t om drie nieuwe windmolens te bouwen op de grens tussen Herderen en Grote-Spouwen (Bilzen), krijgen een ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen in Riemst.

Miranda Gijsen

De zone die Limburg Win(d)t naar voor schuift om de drie windturbines in te planten, staat niet als voorkeurszone aangeduid in het windplan van de Provincie Limburg. Daarnaast wil de gemeente Riemst geen afbreuk doen aan de beleving van het karakteristieke open landschap en de zichten vanuit de omliggende dorpen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio