© sylvain verbeeck

De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

143. Zonhoven aan de vooravond van de 20e eeuw (2)

sylvain verbeeck

Schenkingen zijn blijkbaar uit de mode. Met een hart vol binnenpret en een doos onder de arm, stapte ik fier de gemeentebibliotheek binnen met de illusie, de komende bezoekers evenveel te plezieren als mezelf, met twee volledige series boeken van enerzijds Simenon, de grootmeester-veelschrijver en de tiendelige thrilleruitgave van het Belang van Limburg/Gazet van Antwerpen 2006. Prompt werd ik bedankt met het antwoord: wij mogen geen schenkingen aanvaarden. Op mijn verbijsterde blik, wordt er toch een telefoontje met een verantwoordelijke op de eerste verdieping gevoerd, maar het blijft even weigerig : we hebben al te weinig plaats op onze rekken, Meneer en een weinig later: we moeten actuele informatie aanbieden, Meneer! Niet eens een dankjewel voor de mislukte schenkingspoging… en wat is er niet actueel aan Simenon, aan Nicci French, Graham Greene, Patricia Cornwell?Enfin, dit gezegd zijnde, dit zou niet waar geweest zijn aan het begin van de vorige eeuw want daar waren schenkingen nog meer dan welkom geweest. Luisteren we maar naar grootva: “De tweede helft van de 19e eeuw zag een terugloop van de bevolking en de aanvankelijke weelde, die de spinnerij en weverij had gebracht, viel terug en veroorzaakte zelfs een daling van de bevolking. Zonhoven kon zijn eigen volk niet voeden. De wevers vertrokken naar oorden waar ze wel aan de bak kwamen en in hun spoor vertrokken ook alle ambachtsspecialisten, koperwerkers, schrijnwerkers, klokkenmakers, enz. Zij vonden trouwens geen of nauwelijks werk in een armtierige gemeente. Maar na 1870 keren de kansen en treedt er een geleidelijke, maar trage groeiperiode in, waar nauwelijks het av. bevolkingsaantal gehaald werd van 1850. De doorbraak rond 1900 naar 3.000 inwoners is zeker niet in het minst te wijten aan de invloed van de betere methodes van veevoeding en zuivelwinning. In 1892 werd de Boerenbond opgericht in Zonhoven en hun consulenten lichtten de landbouwers in over de nieuwste mest- en drainagetechnieken. Zo lukte het om woeste gronden om te vormen naar vruchtbare akkers en weilanden! Chemische meststoffen vonden hun weg naar de boeren en zij leerden hoe betere resultaten te halen met rijkere bemestingen. Het zaad van de Boerenbond, letterlijk en figuurlijk dan, werd hier in dankbare grond gestrooid en ontgonnen. Naar alle kanten schoven akkers en weilanden verder en verder op en moesten moerassen en heiland wijken.”Grootva lonkte naar mijn schrijvende pen en knipoogde als wou hij weten of het, inmiddels zevende schriftje al, de nodige informatie bevatte voor vanavond. Als hij mij zijn pijpje aanreikt, weet ik dat hij zijn toehoorders wil verlaten en naar huis wil slenteren in de stilte van de langzaam vallende avond, aangekondigd door de bontgekleurde wolken.(wordt vervolgd)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio