© BELGA

Aantal leefloners met 10 procent omhoog

Het aantal leefloners is in het eerste trimester van 2015 toegenomen, zo meldt het ‘Institut pour un Développement durable’ (IDD). De vzw baseert zich voor zijn conclusies op gegevens van de POD (programmatorische federale overheidsdienst) Maatschappelijke Integratie.

rdc

De stijging bedraagt voor de drie gewesten gemiddeld 10 procent tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar. Maar in Wallonië gaat het om een stijging met 15 procent. In absolute cijfers gaat het om 54.155 personen in Wallonië, om 27.054 in Vlaanderen en om 31.988 steuntrekkers in Brussel.

Het IDD (een vzw die circa 20 jaar geleden werd opgericht door economen en demografen om de problematiek van duurzame ontwikkeling in Franstalig België beter op te volgen, red.) wijst er ook op dat het vooral vrouwen zijn (behalve in Vlaanderen) en 25 tot 44-jarigen die meer dan andere categorieën vertegenwoordigd zijn in de leefloonstatistieken.