© Lode Meyers

© Lode Meyers

thumbnail: null
thumbnail: null

Gedenksteen voor Frans Lemmens uit Zutendaal in concentratiekamp Bergen-Belsen

Woensdag 23 februari 1944, in het holst van de nach,t wordt het echtpaar Frans Lemmens en Elisa Meers door nazi’s uit hun slaap gewekt en uit hun huis in Wiemismeer (Zutendaal) weggevoerd. Hun dochterje Agnes, amper 5 maanden oud, wordt achtergelaten. Moeder moest haar op nazi-bevel onmiddellijk in de sneeuw neerleggen en later bij buren afgeven. Het echtpaar wordt verdacht van hulp te bieden aan geallieerden die in bezet gebied zijn ondergedoken.

Lode Meyers

Moeder Elisa Meers komt op 3 september 1944, de dag dat haar dochter één jaar wordt, terug thuis. Van vader Frans Lemmens geen spoor. Ook diep na oorlogstijd blijft zijn spoor bijster.Opzoekingen, vooral door initiatief van kleinzoon Johan Bijnens, leiden einde vorige eeuw tot een resultaat. Frans Lemmens verbleef begin 1945 in de ziekenboeg van het concentratiekamp Dora. Hasselt, Antwerpen, Buchenwald, Saksen-Sängerhausen en Elrich-Dachau, zijn tussenstations waar Frans Lemmens verbleef. Na zijn verblijf in de ziekenafdeling van Dora ontbreekt verder spoor.De “Foundation for Memorials in Lower Saxony - Bergen-Belsen Memorial” vermeldt op pagina 634 in hun “Book of Remembrance – Prisoners in the Bergen-Belsen concentration camp – uitgave 2005” Frans Lemmens. Bij navraag blijkt dat vlak voor het nakende einde van de oorlog al de gevangenen waaronder ook de zieken uit Dora naar Bergen-Belsen zijn overgebracht. Volgens de “Foundation for Memorials” is Frans Lemmens op 15 april 1945 zelfs door de Engelsen bevrijd. Enkele dagen later is hij echter overleden.Met die zekerheid is op 21 juli jongstleden, de Belgische nationale feestdag, op de gedenkvlakte van het toenmalige concentratiekamp Bergen-Belsen een gedenksteen ter eren van Frans Lemmens geplaatst en door zijn dochter Agnes onthuld.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio