Vanaf volgend jaar resultaatverbintenis voor inburgeraars

Print
Vanaf volgend jaar resultaatverbintenis voor inburgeraars

De inspanningsverbintenis voor het volgen van een inburgeringscursus wordt op 1 januari vervangen door een resultaatverbintenis. Dat bevestigt bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA). Er was lange tijd twijfel over het standpunt van Europa, maar die twijfel is van de baan.

Nieuwkomers uit een land dat geen lid is van de Europese Unie moeten momenteel een inburgeringstraject volgen, de zogenaamde inspanningsverbintenis. Op 1 januari wordt dat een resultaatverbintenis. De inburgeraar moet in een test slagen voor de onderdelen Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands voor anderstaligen alvorens hij het inburgeringsattest krijgt. Daarnaast kan ook nog steeds een boete worden opgelegd als hij of zij aan minder dan de helft van de lessen heeft deelgenomen.

Ook vrijwillige inburgeraars zullen enkel nog een attest krijgen als de toets met succes wordt afgelegd. Het inburgeringsattest heeft op zich weinig formele waarde. Wel kan het op de arbeidsmarkt als een troef beschouwd worden voor de nieuwkomer die op zoek gaat naar een baan.

Europees Hof van Justitie

Vlaams minister van Inburgering Homans maakte haar voornemen al eerder bekend, maar er was twijfel over het standpunt van Europa. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in juni echter dat lidstaten een inburgeringsexamen mogen opleggen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Zo mag het vereiste kennisniveau niet te hoog zijn, moet een lidstaat rekening houden met individuele omstandigheden - zoals leeftijd, opleidingsniveau en analfabetisme - en mogen de inschrijvingskosten en boete niet te hoog liggen. Volgens Homans voldoet het Vlaamse systeem aan die Europese norm.