Ford Genk

© Archief

Rechtbank geeft dertigtal arbeiders van Ford Genk bediendenstatuut

Al een dertigtal arbeiders van Ford Genk hebben hun gelijk gehaald voor de arbeidsrechtbank. Ze hadden hun voormalige werkgever voor de rechter gedaagd omdat ze jarenlang bediendenwerk deden zonder te genieten van het bediendenstatuut.

Guido Cloostermans

Het probleem heeft decennialang aangesleept, maar nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. De voorbije maanden hebben ruim dertig arbeiders van Ford Genk, die eigenlijk bediendenwerk deden, van de arbeidsrec

hter met terugwerkende kracht het statuut van bediende gekregen.

Sinds de sluiting van Ford Genk hebben ruim 180 werknemers hun voormalige werkgever voor de rechter gedaagd. ‘In alle dossiers die tot nu toe werden beoordeeld, en dat zijn een dertigtal, besliste de rechter in het voordeel van de werknemer’, zegt Johan Lamers, secretaris van de bediendenvakbond LBC-NVK. ‘De bal ligt nu in het kamp van Ford. Ofwel gaan ze in beroep, ofwel doen ze een voorstel.’

Alleen de redenering van de vakbonden dat het hier gaat om een ‘voortgezet misdrijf’, werd door de rechtbank niet gevolgd. Bij de berekening van de bedragen voor achterstallige lonen, sociaal plan en groepsverzekering, zal tot vijf jaar worden teruggegaan. ‘Dat zij eindelijk erkenning krijgen, is wellicht even belangrijk als de financiële compensatie’, vindt Lamers.

Het ging daarbij vaak om schrijnende gevallen. ‘Verschillende van die arbeiders deden hooggekwalificeerd werk, vaak op de financiële dienst of op de personeelsadministratie’, zegt Lamers. ‘Maar dan wel aan een arbeidersloon, terwijl de collega aan de andere kant van de tafel het statuut van bediende had, met alle voordelen die aan dat statuut vasthangen.’

Lees dit weekend meer in Het Belang van Limburg.