Landense historische site Sinte Gitter wordt vernieuwd

Print
Landen - Het meerjarenplan voor Sinte Gitter heeft betrekking op de kerkruïne en de twee middeleeuwse motheuvels als onderdeel van een globaal landschapsbeheersplan.

Sinte Gitter bevindt zich op ruim 2 km afstand ten zuidwesten van de huidige kernstad. In juli 2012 heeft de stad Landen in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester een Open Oproep wedstrijd uitgeschreven om een studieopdracht te laten uitwerken over de site van Sinte Gitter. “In deze studieopdracht moest een vernieuwend concept worden voorgelegd over de historische en toeristische ontwikkeling van de kerkruïne en de twee middeleeuwse mottes”, zegt schepen Bart Jan De Vos. Vier internationale studiebureaus hebben in 2013 een project ingediend bij de Vlaamse Bouwmeester. Na grondig onderzoek en selectie van de verschillende voorstellen koos de jury in 2014 voor het internationale consortium van VISTA, Antea Groep en Baillieul.

Landschapsbeheersplan

“De stad Landen heeft samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed verder onderhandeld over de subsidiëring van dit project via de opmaak van een landschapsbeheersplan. In een dergelijk landschapsbeheerplan is er aandacht voor de verschillende waarden die het landschap vervult, zoals bijvoorbeeld de erfgoedwaarde, natuurwaarde of belevingswaarde”, vervolgt De Vos. Eind 2014 nam de Vlaamse regering een positief besluit hierover en kende een landschapspremie toe aan de stad Landen voor de studieopdracht. De totale kost voor de opmaak van het plan wordt geraamd op 40.000 euro exclusief BTW.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio