Herdenking van 100 jaar Groote Oorlog aan Kapel van O.L.V. van Bijstand in Lommel-Heide

Print

Heide-Heuvel

Lommel - In het jaar dat de Groote Oorlog wordt herdacht, mag ook het Hei’s Kapelleke niet vergeten worden.

De geschiedenis van het kapelleke hangt immers grotendeels samen met een gesneuvelde soldaat, Dhr. Egidius Slegers, gesneuveld op 15/8/1915 aan het ijzerfront, precies 100 jaar geleden. Om dit te gedenken, zal dan ook een herdenkings-eucharistieviering voor Dhr. E. Slegers, en de vele andere oorlogsslachtoffers, doorgaan in dit Hei’s kapelleke op 15 augustus 2015 om 11h. De Last Post zal dan ook worden gebracht door Dhr. Tom Daelemans. Iedereen is van harte welkom om deze viering bij te wonen.
De geschiedenis van het Hei’s kapelleke begint al in 1874, toen een bedehuis werd opgericht in het gehucht Heide door de pastoor (Karel Gaethofs) en de kapelaan (Frans Vencken) van de parochie Sint-Pietersbanden in Lommel-Centrum. In die tijd was het Hei’s Kapelleke slechts een kleine kapel met een tiental zitplaatsen. Het Hei’s kapelleke werd in de meimaand druk bezocht als bedevaartsoord, waarbij men vooral bijstand kwam afsmeken tegen ziekte. (meer specifiek rachitis, ook wel Engelse ziekte genoemd. Dit was een ziekte die vooral voorkwam bij ondervoede kinderen en groeistoornissen en misvormingen van het beenderstelsel tot gevolg had.)
De verdere geschiedenis van het kapelleke hangt samen met de familie Slegers. De onderwijzer, Egidius Slegers (° Lommel, 9 augustus 1893), sneuvelde aan het IJzerfront op 15 augustus 1915 als brancardier bij het 4de jagers te voet. Met zijn erfdeel en ter zijner nagedachtenis verbouwde en verfraaide de familie Slegers in 1916 de bestaande kapel. Nu bood de kapel plaats aan maar liefst 100 personen. Er werd ook een tuintje aangelegd en de kapel werd voorzien van een stenen muurtje. Later werd deze muur vervangen door hekwerk.
In 1986-1987 werd de kapel grondig gerestaureerd ten gevolge van een gezamenlijk initiatief van de familie Slegers, vzw Museum Kempenland, V.V.V. Lommel, de Koning Boudewijnstichting en de Stad Lommel, naar een ontwerp van Wim Swinnen.
De glasramen in het koor werden ontworpen en uitgevoerd door glazenier Jos Knapen in opdracht van de families Slegers. Het linker glasraam stelt OLV van Bijstand voor, het rechter glasraam de H.Egidius.
Op 3 mei 1987 werd de kapel plechtig in gebruik genomen door de parochie Heide-Heuvel.
Nog steeds is het kapelleke een bede-oord: "men vindt er troost en geborgenheid, in lijden en verdriet, maar ook om vreugd aan Maria toe te vertrouwen"'.
De familie Slegers heeft, tot op de dag van vandaag steeds ingestaan voor het dagelijkse onderhoud van de kapel, de familie heeft deze taak steeds zeer plichtsbewust op zich genomen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio