Belgen in het buitenland: hier wonen ze het liefst

Print
Belgen in het buitenland: hier wonen ze het liefst

Hier wonen de meeste Belgen in Europa Foto: Malbrechts

In 2011 leefden er meer dan 236.000 Belgen in een ander Europees land. Ter vergelijking: in België wonen 9,8 miljoen Belgen. Het grootste deel van de Belgen verblijft in onze buurlanden maar ook Spanje heeft een pak Belgische inwoners. Frankrijk heeft het grootste aandeel met 93.452 Belgen op zijn grondgebied. Dat is bijna 40% van alle Belgen die elders in Europa zijn gaan wonen. Frankrijk wordt gevolgd door Spanje, Nederland (12%), Duitsland (10%) en het Verenigd Koninkrijk (9%)

Onder de mensen die naar een ander Europees land verhuisden zijn er evenveel vrouwen als mannen waarvan de meerderheid tussen 30 en 64 jaar oud is. Opvallend is dat Belgen in het Verenigd Koninkrijk jonger zijn dan in andere Europese landen. Het grootste aandeel senioren vinden we dan weer in Spanje: 23% van de Belgen die er wonen zijn 65 jaar of ouder. Je kan de kaart hier op een groter formaat bekijken.

Verhuizen Belgen vaker naar het buitenland dan andere Europeanen?
Om het migratiegedrag van de Belgen met dat van de andere Europeanen te vergelijken werd er voor elk land een indicator berekend door de verhouding te bepalen tussen het aantal in het buitenland (EU-27 en EVA) wonende onderdanen en de totale populatie van de in Europa wonende onderdanen van het beschouwde land (vgl. grafiek 1). Met 2,4% van zijn onderdanen in Europa die buiten het Rijk wonen is België in het onderste derde van de rangschikking. Voor negen landen is dat aandeel nog lager. Slechts 1,2% van de Spanjaarden en van de Fransen woont in het buitenland. 21 landen hebben echter hogere percentages dan België. Ierland heeft het hoogste aandeel met bijna 18% van zijn onderdanen die buiten het land wonen.

Aantal Belgen per land

 • Frankrijk  93.452  -  39,51%
 • Denemarken  857  -  0,36%
 • Spanje  28.380  -  12%
 • Hongarije  789  -  0,33%
 • Nederland  27.184  -  11,49%
 • Tsjechische Republiek  552  -  0,23%
 • Duitsland  24.540  -  10,39%
 • Polen  296 -   0,13%
 • Verenigd Koninkrijk  20.940  -  8,85%
 • Finland  279  -  0,12%
 • Luxemburg  16.926  -  7,16%
 • Malta  142  -  0,06%
 • Zwitserland  8.817  -  3,73%
 • Bulgarije  117  -  0,05%
 • Italië  4.801  -  2,03%
 • Cyprus  117  -  0,05%
 • Portugal  2.016  -  0,85%
 • Slovakije  106  -  0,04%
 • Oostenrijk  1.719  -  0,73%
 • Slovenië  57  -  0,02%
 • Griekenland  1.196  -  0,51%
 • Letland  30  -  0,01%
 • Zweden  1.188  -  0,50%
 • IJsland  30  -  0,01%
 • Ierland  1.071  -  0,45%
 • Estland  28  -  0,01%
 • Noorwegen  895  -  0,38%
   
 • EUROPA  236.525  -  100%