© Malbrechts

Belgen in het buitenland: hier wonen ze het liefst

In 2011 leefden er meer dan 236.000 Belgen in een ander Europees land. Ter vergelijking: in België wonen 9,8 miljoen Belgen. Het grootste deel van de Belgen verblijft in onze buurlanden maar ook Spanje heeft een pak Belgische inwoners. Frankrijk heeft het grootste aandeel met 93.452 Belgen op zijn grondgebied. Dat is bijna 40% van alle Belgen die elders in Europa zijn gaan wonen. Frankrijk wordt gevolgd door Spanje, Nederland (12%), Duitsland (10%) en het Verenigd Koninkrijk (9%)

malbrechts

Onder de mensen die naar een ander Europees land verhuisden zijn er evenveel vrouwen als mannen waarvan de meerderheid tussen 30 en 64 jaar oud is. Opvallend is dat Belgen in het Verenigd Koninkrijk jonger zijn dan in andere Europese landen. Het grootste aandeel senioren vinden we dan weer in Spanje: 23% van de Belgen die er wonen zijn 65 jaar of ouder. Je kan de kaart hier op een groter formaat bekijken.

Verhuizen Belgen vaker naar het buitenland dan andere Europeanen? Om het migratiegedrag van de Belgen met dat van de andere Europeanen te vergelijken werd er voor elk land een indicator berekend door de verhouding te bepalen tussen het aantal in het buitenland (EU-27 en EVA) wonende onderdanen en de totale populatie van de in Europa wonende onderdanen van het beschouwde land (vgl. grafiek 1). Met 2,4% van zijn onderdanen in Europa die buiten het Rijk wonen is België in het onderste derde van de rangschikking. Voor negen landen is dat aandeel nog lager. Slechts 1,2% van de Spanjaarden en van de Fransen woont in het buitenland. 21 landen hebben echter hogere percentages dan België. Ierland heeft het hoogste aandeel met bijna 18% van zijn onderdanen die buiten het land wonen.

Aantal Belgen per land

 • Frankrijk 93.452 - 39,51%
 • Denemarken 857 - 0,36%
 • Spanje 28.380 - 12%
 • Hongarije 789 - 0,33%
 • Nederland 27.184 - 11,49%
 • Tsjechische Republiek 552 - 0,23%
 • Duitsland 24.540 - 10,39%
 • Polen 296 - 0,13%
 • Verenigd Koninkrijk 20.940 - 8,85%
 • Finland 279 - 0,12%
 • Luxemburg 16.926 - 7,16%
 • Malta 142 - 0,06%
 • Zwitserland 8.817 - 3,73%
 • Bulgarije 117 - 0,05%
 • Italië 4.801 - 2,03%
 • Cyprus 117 - 0,05%
 • Portugal 2.016 - 0,85%
 • Slovakije 106 - 0,04%
 • Oostenrijk 1.719 - 0,73%
 • Slovenië 57 - 0,02%
 • Griekenland 1.196 - 0,51%
 • Letland 30 - 0,01%
 • Zweden 1.188 - 0,50%
 • IJsland 30 - 0,01%
 • Ierland 1.071 - 0,45%
 • Estland 28 - 0,01%
 • Noorwegen 895 - 0,38%
 • EUROPA 236.525 - 100%
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer