Rechter verwerpt klacht klokkenluiders: 'Claes, Beckers en Biets zijn geen pesters'

De Hasseltse arbeidsrechter heeft maandag de klacht verworpen die de zogenoemde klokkenluiders hadden ingediend tegen de Hasseltse burgemeester Hilde Claes (sp.a), de vroegere korpschef Michel Beckers en politiecommissaris Rohnny Biets. De klacht over pesterijen dateert van november 2011, toen de HAZODI-affaire nog in alle hevigheid woedde.

NV

ARISTA (Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het werk) had de aantijgingen eerder al onderzocht en kwam ook tot het besluit dat er geen sprake was van pesterijen. Nadien werd dit ook bevestigd door een inspecteur-generaal van de FOD WASO (federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). In zijn onderzoek is de Hasseltse arbeidsrechter nu ook tot de bevinding gekomen dat er geen elementen zijn die erop wezen dat de pesterijen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en verwierp de eisen van de ‘klokkenluiders’. Ze hadden onder meer gevraagd om een deskundige aan te stellen om na te gaan in hoeverre de pesterijen hen psychisch hebben geknakt. Ook werd een schadevergoeding gevraagd.

Tegen de uitspraak van de arbeidsrechter, kan nog altijd beroep worden aangetekend.

Van alle betrokken partijen kwam gisteren enkel commissaris Rohnny Biets naar het vonnis van ruim 40 bladzijden luisteren. Hij reageerde, na bijna vier jaar, opgelucht. Lees zijn getuigenis vandaag in het Belang van Limburg.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio