© shutterstock

Hittegolf kan heel gevaarlijk zijn

Het KMI voorspelt bloedhete temperaturen de komende dagen. Fijn dat de zon schijnt maar extreme hitte is niet ongevaarlijk. Na het grote aantal sterfgevallen tijdens de extreem hete zomer van 2003 hebben de verschillende overheden in België een nationaal actieplan 'HIttegolf en ozon' uitgewerkt. Dat plan houdt een aantal maatregelen in met als doel sterfte door extreme hitte en hoge ozonconcentraties te beperken.

malbrechts

Bepaalde factoren kunnen ertoe leiden dat mensen gevoeliger zijn aan hitte en/of ozon, of dat de symptomen versterkt worden.

Alcohol zorgt ervoor dat je meer lichaamsvocht verliest. Verschillende geneesmiddelen, doping en/of drugs verhogen de gevoeligheid aan hitte en/of ozon, of versterken de symptomen ervan. Milieu-invloeden: windstilte, aanwezigheid van andere luchtverontreiniging zoals uitlaatgassen, fijn stof … Lokale, culturele en religieuze factoren: in een stad is het steeds een paar graden warmer dan op het platteland, aan zee of in een bos; mensen afkomstig uit koudere streken zullen gemiddeld meer last hebben van de warmte; tijdens de ramadan vormt het eet- en drinkverbod overdag een bijkomende risicofactor. Van 2007 tot en met 2020 zal de ramadan in de periode vallen waarin hittegolven kunnen voorkomen.

RisicogroepenJonge kinderen lopen een bijzonder risico omdat hun vochtreserves nog onvoldoende zijn. Blootstelling aan de zon of een verblijf in een afgesloten en te warme omgeving (wagen, slecht verluchte kamer) kan snel leiden tot uitdroging en tot hitteslag. Bejaarden lopen eveneens een verhoogd risico. Het verouderingsproces gaat immers gepaard met een aantal progressieve veranderingen waardoor het lichaam minder goed reageert in geval van hitte. Mensen met chronische ziekten zoals astma, hart- en vaatziekten, nierziekten en suikerziekten lopen een groter risico.

Zware inspanningenOzon doet de longcapaciteit met gemiddeld 10% dalen, wat gevolgen heeft voor mensen die grote inspanningen leveren. Door zware inspanningen vergroot ook bij gezonde volwassenen het risico op ongunstige effecten van ozon. Probeer het uitvoeren van zware fysieke inspanningen tot een minimum te beperken.

Warmte kan leiden tot klachten van vermoeidheid, duizeligheid of hoofdpijn. Door uitdroging kan kramp, misselijkheid, uitputting en zelfs bewusteloosheid optreden. De beste remedie daartegen? Zoek verkoeling op en drink veel. Contacteer in ernstige gevallen een arts.

Hier vindt u nog een aantal tips om uzelf te wapenen tegen extreme hitte.