© HBvL

Nederland gidsland

Nederland was gisteren weer even gidsland. Een flink deel van de wereldpers was afgezakt naar Den Haag om de voorlezing van het vonnis te volgen in de zaak die de Stichting Urgenda had aangespannen tegen de Nederlandse overheid.

Roger Huisman

Volgens Urgenda en honderden medestanders doet de Nederlandse overheid veel te weinig om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zoals bekend zorgen die broeikasgassen voor de opwarming van de aarde en is de mens de voornaamste bron van de extra uitstoot van die gassen. Als de gemiddelde temperatuur meer dan twee graden hoger komt te liggen, dan wordt het leven zoals we het nu kennen, zo goed als onmogelijk. De Nederlandse rechter gaf Urgenda gisteren gelijk en veroordeelt de overheid om tegen 2020 - dus binnen amper vijf jaar - de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Zoals een van de raadsmannen van Urgenda gisteren zei, “we waren overtuigd van ons gelijk, maar we vreesden dat geen rechter zo moedig zou zijn om ons te volgen”.

Het historisch belang van de uitspraak in Den Haag kan niet overschat worden. Voor het eerst in de geschiedenis dwingt een rechter de overheid om maatregelen te nemen die de opwarming van de aarde afremmen. Dat Nederland als klein land geen echte impact zou hebben op de globale opwarming, werd door de rechter vakkundig van tafel geveegd, net als het argument dat die milieumaatregelen de economische groei zouden afremmen. Voor de rechter is de zorgplicht van de overheid van hoger belang.

De uitspraak in Den Haag is een serieuze opsteker voor de Belgische Klimaatzaak die via de rechter een degelijk klimaatbeleid wil afdwingen. Dat Belgische klimaatbeleid is tot nu een lachertje gebleken. Enkele weken geleden, bij een tussentijdse klimaatconferentie in Bonn, ging ons land nog voor heel de wereldgemeenschap met de billen bloot. Na zes jaar bakkeleien zijn de verschillende overheden in ons land het nog niet eens hoe de klimaatinspanningen per gewest te verdelen. En intussen staat nog 247 miljoen euro die de veiling van uitstootrechten opbracht, op een rekening van de Nationale Bank geparkeerd omdat die overheden er niet in slagen dat geld via een redelijke verdeelsleutel uit te delen en te besteden aan het bestrijden van de klimaatverandering. Vooral Vlaanderen, waar we beter doen wat we zelf doen, zou hierbij het been stijf houden. De opwarming van de aarde is zowat de grootste uitdaging waarvoor we staan, zoals paus Franciscus onlangs nog in zijn encycliek benadrukte. Dat een overheid hierin haar verantwoordelijkheid niet opneemt, grenst aan schuldige nalatigheid.