© LD

‘Geen rekening gehouden met onevenwicht tussen mensen zonder zonnepanelen en mensen die er wel hebben'

Eind 2001 begon Truienaar André Pictoel (65) in zijn eentje aan de voorbereiding van de vrijmaking van de energiemarkt. “Het was destijds moeilijk om uit te leggen aan de mensen dat je stroom zou kunnen kopen bij een leverancier. Stroom, dat komt toch gewoon uit het stopcontact? We hebben zware inspanningen geleverd om die zaken duidelijk te maken aan de consument.”

GuT

Nu verandert jaarlijks 1 op 7 Vlaamse gezinnen van leverancier, dat is één van de hoogste cijfers ter wereld. De Vreg is nu ook bevoegd voor de nettarieven. De grote baas kan dus tevreden terugblikken. Pictoel gaat eind juni met pensioen als topman van de Vlaamse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt, maar zijn opvolging is nog niet verzekerd.

“Nu de bevoegdheid van de tarieven erbij gekomen is, moet de Vreg beslissingen nemen die nog ingrijpender zijn en wordt er nog meer met een vergrootglas naar gekeken. Er is van diverse kanten ook meer vraag naar overleg. Ik vind dat de Vreg hierop al geanticipeerd heeft door belanghebbenden te consulteren bij het nemen van beslissingen. Ik vind het vooral belangrijk dat het goede expertenteam dat er nu is niet afbrokkelt door een te lange onzekerheid.”

Prosumententarief

In de sector van de zonnepanelen heerst er veel ongenoegen over de invoering van het prosumententarief. Eerst wordt de sector gesubsidieerd, nu bestraft. “De groenestroomcertificaten waren bedoeld om de technologie die toen te duur was, een duwtje te geven”, vertelt Pictoels.

“Vanaf het moment dat die technologie rijp geworden is, waren die certificaten niet meer nodig. De terugdraaiende teller bij huishoudelijke klanten was een voordeel dat men er bovenop kreeg. Maar men heeft geen rekening gehouden met het onevenwicht tussen mensen zonder panelen die het net betalen volgens hun gebruik en de mensen met panelen die niet meer betalen voor het net terwijl ze het meer nodig hebben: bij overproductie en als de zon niet schijnt.”

“Elia regelt het evenwicht op het net. Als er veel zon of wind is, zal men beslissen een klassieke centrale stil te leggen. Zij maken daar voorspellingen over en kunnen zo het productiepark aanpassen. We gaan overigens stilaan naar een verbruik dat gestuurd wordt door de productie, waar het vroeger andersom was. De consument zal zijn verbruik moeten aanpassen aan de momenten dat er stroom beschikbaar is en krijgt dan uitzicht op goedkopere stroom.”

Of André Pictoel zelf voorbereid is op een eventuele blackout en wat hij de komende jaren gaat doen, leest u in ons weekendmagazine HBvLPlus.