GROS Leopoldsburg stelt voor: Druppels voor Haïti

Print
GROS Leopoldsburg stelt voor: Druppels voor Haïti

Foto: Andy Caerts

Leopoldsburg - De Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Leopoldsburg steunt Haïti. Scholen en educatieve projecten voor Haïti Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de aardbeving in Haïti in 2010. De honderdduizenden doden en het verwoeste land trokken de aandacht van de internationale gemeenschap. Laten we 5 jaar later Haïti niet opnieuw vergeten.

Haïti is zoveel meer dan een verwoest land. Het is één van de armste landen ter wereld met een lage scholingsgraad en een hoge graad van analfabetisme. In 2009 bezochten Lommelaren Barbara en Tony Daemen hun familielid Dirk Wils, een ontwikkelingswerker, in Haïti. In de hoofdstad Port-au-Prince en op het platteland werden ze geconfronteerd met vreselijke armoede en gebrekkig ingerichte scholen. Meteen startten ze het initiatief Druppels voor Haïti. De organisatie zamelt geld in om scholen te bouwen en andere educatieve projecten op poten te zetten.

Onderwijs
In Ti-Boucan, een bergstreek op ongeveer 30 kilometer van Port-au-Prince, bouwt de organisatie een lagere school en een kleuterschool. In Haïti ontvangen scholen meestal niets van de staat: geen lonen voor de leerkrachten, geen subsidie voor de gebouwen, geen werkingskosten … Druppels voor Haïti betaalt de lonen van de leerkrachten, de werkingskosten, de materialen … . Volgens de organisatie zou er zonder hun financiële tussenkomst in Ti-Boucan al jaren geen school meer zijn.

Sinds september 2013 zijn de lokalen van de lagere school in gebruik. De opening van de kleuterschool is voorzien in het voorjaar van dit jaar. De school telt momenteel 150 leerlingen.

Naast de bouw van deze scholen wil Druppels voor Haïti nog een tuin en een veestapel aanleggen om de kinderen de basisprincipes van groenten telen en omgaan met dieren aan te leren. Andere doelstellingen zijn: het inrichten van analfabetiseringscursussen voor volwassenen, het inschrijvingsgeld betalen voor leerkrachten die les volgen om een officieel diploma van onderwijzer te behalen en het inrichten van de eerste 3 jaren middelbaar onderwijs.

Financiering
Het project wordt gefinancierd door privémiddelen van de familie Daemen, maandelijkse bijdragen van leden, subsidies en donaties van steden en gemeenten. De GROS levert dit jaar ook een financiële bijdrage.

Wil jij Druppels voor Haïti steunen?
Meer info op www.druppelsvoorhaiti.be
Of mail de organisatoren: Barbara Wils-Daemen jan_abba@hotmail.com of Tony Daemen t_daemen@yahoo.com

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Leopoldsburg , of wil je eens een vergadering bijwonen, neem dan contact op met Kristof Borremans, tel. 011 34 92 18 of kristof.borremans@leopoldsburg.be.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio