© FELIX BERGERS

'De boer van As' is een volksdans

In mijn kinderjaren hoorde ik van mijn grootvader het volgende versje: "Daar was ne boer van As/ die had ne baard van vlas/ Daar hingen twee patattekes aan/ en hij wist niet wat da was." Op de Asserse dialectavond van 19 mei was Luk Indesteege van het Limburgs Volkskundig Genootschap te gast. Hij deed hierover in zijn jeugdjaren veldonderzoek, en bracht een merkwaardig verhaal.

FELIX BERGERS

De tekst bleek deel uit te maken van een oude volksdans, die tot WO I in Limburg algemeen verspreid zou zijn geweest. Meer westelijk, in de Antwerpse Kempen, stond de dans bekend onder de naam 'Mieke Stout'. Jef Mentens uit Balen kon nog een tweede strofe memoriseren:

En daar kwam ne boer van Breedie had pijp en toebak meeEn ik vroeg eens om te stoppen te gaanen hij lachte daar eens mee

Opvallend is het erotische karakter, dat we ook tegenkomen in de westelijke variant. Vier zegspersonen zeiden trouwens dat 'De boer van As' vooral op bruiloften werd gedanst - vandaar de seksuele verwijzingen.De dans werd gebracht door elkaars ellebogen in te haken en naar links en rechts te draaien (zoals een polka), afgewisseld met het maken van klapgeluiden door elkaars handen aan te kletsen. Vandaar de algemene benaming 'kletskesdans'.Luk Indesteege maakte zijn verhaal compleet en liet een opname van het Limburgs Dansorkest uit 1986 horen. Hij vroeg iemand uit het publiek om de dans samen met hem uit te voeren, en Gertrude Dirkx uit de Oude Molenweg ging daar graag op in.(Foto genomen door Freddy Scheepers)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio