Blèf Hôessëls kalle

Op z'n Hoeselts.

Paul Achten Paul

Een hondenleven 'n Hondslêve"Ich hùb 'n ech hondslêve" kloeg de man èn dwômèt bëdôelde hêe 'n ellendëg, mizzërôbël, tristëg lêve.Volgës Van Daele ès dat ook zo. Mer "dën Dikke" wis toen nog nie wô vêe dwô huinëndôog van dènke.Vruggër vond zje op iedër boerderij nën hond o'n 'n kèttël vasgëbonne o'n ze kot,baute èn wêer èn wènd, lèngs de mèshoop.Dêen hond ze werk wo's ,de boer vërwittëgge a dwô vrùmde lui op kùms wore. De grote vijande van nën hond zin de fakteurs. Dij zin nie sjiùttëg trop. Mer dën hond van huinëndôog ès ne bëdùrve stinkër.Dêe krig goed ête, lik èn e sjo kùrfke mèt e werm soddëke, krig speelgôedsjës, krig vërjordôogs këdokës,ze go'n mèt h'm nwô dën térapeut, dën hondskwaffêur,dën hondsfottograaf, de fieziotérapeut, dën honds- "fluistëraar", ze go'n bij zikde ook onnër de skennër mèt h'm èn nuum mer op. Ze jonne zelfs op 'n deftëge mënier gëkrëmjèd mèt kaffeetoffël èn al. Kal mich nimmee tëvan a 'n hondslêve simbool steu vër puur ellende. Niks van. Studës(studies) bëwêre a nën normôlën hond èn ze lêve : 18.000km waandëlt, da'ttër gënoeg wo'ttër drènk vùr e zwùmbad van 9 op teen te vùlle,hêe krig 1.158 knjùk vùr te knabbële,hêe jod èn ze lêve 9.912 keer gë-iejaad(geaaid) èn tën slotte slup tër 1/3 van ze lêve. Kal mich dan nie a'ttër nie mèt z'n kont volop èn de bo'ttër zit.Mer dwô zin altijd autzonnëringe: minse wô génen hond bëdind zien, minse wô hùnne viervoetër hoge(slaan) èn stampe èn o'n ne boom vasbènne ènne bùs( bos). Diere-barbare, zin dat! Nêe, dij vërdiene zèkkër nie van "Honds-bôos' (hondenbaas) gënump te jonne. A't zo bëkik hèt de modernën hond hët nog sjùnnër a's nën normôle mins ....bëhave a'ttër nie kan kalle.... mer vêe konne dan ook wier nie fatsoenlëk blaffe ! T 'ès altijd iet, wor!Paul achten


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio