“Dit is een pestmaatregel”

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) verbiedt het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Dat verbod gaat al in vanaf dit jaar. Hij had liever een totaalverbod op onverdoofd slachten ingevoerd, ook in slachthuizen, maar daar wilden coalitiepartners CD&V en Open Vld absoluut niet van weten. Bij de Limburgse moslims, die elk jaar 4.000 schapen slachten voor het Offerfeest in september, stuit het verbod op veel verontwaardiging.

mal

Het eerste voorstel van Weyts was om die tijdelijke slachtvloeren nog twee jaar toe te laten om dan vanaf 2020 tot een algemeen verbod te komen voor onverdoofd slachten, ook in de slachthuizen. De CD&V wil niet reageren “want daarvoor moet je bij Weyts zijn”. Maar we horen in de wandelgangen dat ze het algemene slachtverbod onaanvaardbaar vonden, want CD&V heeft tenslotte genoeg mandatarissen in de mijngemeenten die vertrouwd zijn met het systeem van tijdelijke slachtplaatsen.

Die tijdelijke slachtvloeren zijn trouwens in Limburg uitgevonden nadat Gaia protesteerde tegen het feit dat de gemeente Houthalen-Houthalen containers plaatste om het slachtafval op te vangen tijdens het Offerfeest. De moslims slachtten indertijd hun schapen namelijk gewoon thuis, nadat ze op de gemeente een slachtbrief gingen halen. Ze verklaarden gewoon op hun erewoord dat ze de dieren zouden verdoven.

Lees de reactie van de Limburgse moslimgemeenschap in Het Belang van Limburg

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio