© BELGA

Professoren: ‘Dringend meer wiskundigen nodig voor de klas’

Verschillende wiskundeprofessoren pleiten voor meer wiskundigen voor de klas. Aanleiding is een onderzoek naar het behalen van de eindtermen wiskunde in de laatste graad van het secundair onderwijs, dat op een colloquium donderdag wordt voorgesteld.

gjs

Philippe Cara, wiskundeprofessor van de Vrije Universiteit Brussel en ondervoorzitter van het Belgisch Wiskundig Genootschap, kon al een voorlopige versie van het onderzoek inkijken. Volgens hem beloven de resultaten 'dramatisch' te worden. Uit eerder onderzoek blijkt bovendien dat de wiskunde-eindtermen ook in de eerste twee graden te vaak niet gehaald worden.

Cara zegt dat een van de meest prangende problemen de achtergrond van de nieuwe wiskundeleerkrachten is. Minder dan twintig afgestudeerde wiskundigen in Vlaanderen kozen vorig jaar voor het onderwijs.

'Leraren kunnen in belangrijke mate bijdragen tot de verbetering van de maatschappelijke perceptie van wiskunde', zegt Cara. 'Het is voor scholen bijna onmogelijk om nog wiskundigen aan te trekken, waardoor we langzaam maar zeker het hele wiskunde-onderwijs in de laatste twee jaar in handen geven van economisten, informatici, biologen en ingenieurs in alle vormen en kleuren. Ik wil niet gezegd hebben dat zij incompetent zijn, maar in sommige van deze opleidingen is het aandeel wiskunde toch eerder bescheiden en het onderwijzen van wiskunde vergt ook bijzondere vaardigheden en een zekere achtergrondkennis.'

Cara pleit voor een (avond)opleiding voor wiskundeleerkrachten met een andere achtergrond die hen didactisch en inhoudelijk bijschoolt. Ook vindt hij dat de wiskunde-opleiding aan de universiteiten zelf moet hervormd worden. Op dit moment duurt het zes jaar om wiskundeleerkracht te worden, terwijl vier jaar zou moeten volstaan. 'Dat zou al een pak meer studenten over de schreef trekken om voor een bachelor in de wiskunde te kiezen.'

De wiskundeprofessoren van verschillende Vlaamse universiteiten ondertekenden een opiniestuk, met dezelfde boodschap, dat donderdagvoormiddag wordt verspreid.