© HBvL

Belgenmop?

Als gevolg van een stroompanne bij Belgocontrol is het Belgische luchtruim gisteren meer dan vier uur afgesloten voor alle vliegtuigverkeer. Hierdoor moesten 200 vluchten geannuleerd worden, 30 vluchten omgeleid en werden 25.000 passagiers getroffen.

Eric Donckier

Hebben ze bij Belgocontrol dan geen noodgeneratoren? Toch wel. Het cynische is dat de stroompanne ontstond tijdens een test met die noodgeneratoren. Tijdens die test is overspanning ontstaan waardoor zowel het operationele als het noodsysteem niet langer functioneerden. We zouden bijna durven spreken van een Belgenmop, ware het niet dat dit incident volgens berekeningen van Voka ons 50 miljoen euro aan economisch verlies kost.

Hoe is dit kunnen gebeuren? Een grondig onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Pas daarna is het tijd voor echte conclusies. Er zijn wel alarmerende berichten. Volgens een rapport van het Rekenhof kampt Belgocontrol al sinds 2010 met een structureel financieringstekort. De regering-Di Rupo werkte nog een regeling ad hoc uit om zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Maar deze regering-Michel trekt nul euro uit om te doen wat nochtans is overeengekomen in het beheerscontract met Belgocontrol. Een gevolg hiervan is, althans volgens ACV Transcom, dat de systemen niet goed worden onderhouden.

In feite hebben we hier te doen met een Belgisch fenomeen. Vanuit de maatschappij worden steeds meer zaken gevraagd van onze overheden. Er zijn altijd politici en partijen die maar al te graag op die vragen ingaan in de overtuiging dat ze daar ooit electoraal voor zullen worden beloond. Het resultaat van dit alles is dat onze overheden ondertussen zowat van alles doen. Maar ze hebben te weinig middelen om al die taken naar behoren in te vullen. Bovendien is het zo, ook dit is een Belgisch gegeven, dat de verhouding personeelsmiddelen versus werkingsmiddelen steevast scheef zit in het nadeel van de werkingsmiddelen. Met als gevolg te weinig materieel om mee te werken. Of slecht onderhouden materieel. Ons leger is daar een mooi voorbeeld van. Veel soldaten en geen geld voor kogels.

We hebben er op deze zelfde plaats al eerder op aangedrongen dat onze overheden zich zouden beperken tot wat men echt van een overheid mag verwachten. Zeg maar hun kerntaken. Die zaken moeten ze goed doen met voldoende personeel en de nodige werkingsmiddelen. Wat geen kerntaak is, moeten overheden niet doen. Daar kunnen ze zich beperken tot het regelgevende kader en de nodige controles.