© Bart Dewaele

Hart boven Hard krijgt hoorzitting in Vlaams Parlement

Hart boven Hard, het burgerinitiatief dat zich zorgen maakt over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering, zal gehoord worden in de commissie Cultuur, Sport, Jeugd en Media van het Vlaams Parlement. Dat is dinsdag in het Vlaams Parlement beslist.

aro

Alles begon met de beslissing van de Vlaamse regering om de gemeentesubsidies voor onder meer lokaal cultuur- en jeugdbeleid onder te brengen in het Gemeentefonds. Hart boven Hard wilde daarover gehoord worden, en had zelfs al 12.000 van de daarvoor nodige 15.000 handtekeningen verzameld. Maar het parlement wachtte niet af, en nodigde het burgerinitiatief zelf uit.

Concreet wil de Vlaamse regering vanaf 2016 de bestemming van een reeks subsidies voor steden en gemeenten vrij laten. Subsidies voor onder meer lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid en de bestrijding van kinderarmoede zullen worden ondergebracht in het Gemeentefonds, waarna de lokale besturen zelf zullen kunnen beslissen wat ze daarmee doen.

Meer ongelijkheid

Hart boven Hard maakt zich daar zorgen over. “Daarmee verdwijnt namelijk de garantie dat lokale besturen nog (voldoende) zullen investeren in collectieve voorzieningen, cultuur, ontwikkelingssamenwerking of armoedebestrijding”, zegt woordvoerder Wouter Hillaert. “Dit plan maakt de rechten van burgers op lokale voorzieningen als een bibliotheek, betaalbare sportclubs of jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare groepen onzeker”, klinkt het.

De burgerbeweging vreest vooral dat de maatregel zal leiden tot meer ongelijkheid tussen gemeenten en burgers onderling. “Als een lokaal bestuur volledig vrij kan beslissen of het Vlaamse geld voor cultuur, jeugd of sport ook daarvoor zal worden ingezet, vrezen we dat dit niet altijd zal gebeuren. Veel gemeenten staan vandaag in het rood. Waarom zouden ze dan eerst investeren in domeinen die op het eerste gezicht niet rendabel zijn?”, klinkt het.