© Archief

Genk vraagt Vlaamse aanpak van luchtvervuiling

Nu er is vastgesteld dat de drempelwaarden voor dioxines en pcb’s in de industrie- en woonzone Genk-Zuid voor het eerst in 12 jaar opnieuw zijn overschreden, dringt de Genkse burgemeester aan op een Vlaams plan van aanpak. “Het is immers zo dat ook elders in ons land normen worden overschreden in zones waar schrootverwerkende bedrijven actief zijn. We hopen op een ruimer kader van regelgeving hieromtrent.”

Zopas raakte bekend dat in mei en juni van vorig jaar de drempelwaarden voor dioxines en dioxineachtige pcb’s in Langerlo (Genk) zijn overschreden. Dat was al sinds 2003 niet meer gebeurd. Deze stoffen kunnen zich binden met stofdeeltjes en vervolgens neerslaan op gewassen. Door deze gewassen als diervoeding te gebruiken (runderen, varkens, kippen, ...), komen ze via deze weg ook in het lichaam van de mensen terecht, wat kanker kan veroorzaken. Hoewel pcb’s al een tijdje verboden zijn, zitten ze nog in oude toestellen en machines. Bedrijven die oude materialen tot schroot verwerken, kunnen de pcb’s vrijgeven.

“Het is dan ook waarschijnlijk dat deze schrootverwerkende bedrijven in Genk zorgen voor een verhoogde concentratie”, aldus burgemeester Wim Dries. “Verrassend is dat niet, want ook elders in ons land worden de drempelwaarden overschreden in de buurt van soortgelijke installaties. We pleiten voor een ruimer wetgevend kader vanuit de hogere overheden, zodat er werk kan gemaakt worden van algemene aanpak.”

De Vlaamse overheid lijkt daar wel oren naar te hebben en zal onderzoeken welke bijkomende maatregelen er nog genomen kunnen worden.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio