© Ria Coeckelberghs

Romain Maes publiceert 'Zo gedacht zo gedaan'.

Kampenaar Romain Maes heeft zijn boekje 'Zo gedacht zo gedaan' gepubliceerd. Dit boekje, met 555 diepgravende zegswijzen, sluit aan bij het boek '756 Denkwijzen'.

Ria Coeckelberghs

“Elke handeling van onszelf spruit voort uit onze gedachten, die door overtuigingen zijn ingegeven”, zegt de auteur. “Dat maakt het soms wenselijk om die even onder de loep te nemen en ze zo nodig, in ons eigenbelang te herzien. Er worden tal van inzichten aangereikt die uw leven een andere wending kunnen geven. Bedenk echter dat 'inzicht zonder handeling' geen verandering brengt. Leer de kracht van uw gedachten ontdekken die in staat is uw eigen leefwereld zó vorm te geven dat u zich gelukkiger voelt.”

Het boekje kost 15,95 euro en telt 106 pagina's.Te koop bij De Standaard Boekhandel en te bestellen bij de uitgever: info@vertelpunt.be GSM : 0475-65 58 47 www.vertelpuntuitgevers.been bij de auteur zelf: rmaes46@gmail.com GSM: 0475-25 67 67https://romainmaes.wordpress.com/

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio