© NASA, ESA, S. Larsen (Radboud University, the Netherlands)

Al lang bekende ster blijkt nu ook begeleider te hebben

Wetenschappers van de Universiteit van Genève, uit de VS en Spanje hebben het bestaan ontdekt van een begeleider die verscholen zit rond een ster die al tweehonderd jaar bekend en bestudeerd is, zo staat te lezen in het jongste nummer van het vakblad The Astrophysical Journal.

gjs

Het gaat om ster Delta Cephei die als prototype geldt van Cepheïden, pulserende en qua helderheid veranderlijke sterren.

Maar nu blijkt Delta Cephei een dubbelsysteem te zijn, na de ontdekking van een begeleider die omwille van zijn beperkte helderheid tot nu toe verscholen bleef.

Elke zes jaar naderen de twee sterren elkaar tot een afstand die twee keer zoveel is als de afstand Aarde-Zon. Dat is een kleine afstand, want Delta Cephei is een enorme ster waarvan de straal 43 keer zo groot als die van onze ster.

Astronomen gebruiken Delta Cephei reeds lang om kosmische afstanden te meten, door gebruik te maken van de veranderlijke helderheid. De ontdekking van de compagnon zet de afstandsschaal in zijn geheel niet op de helling, maar laat preciezere metingen toe.