© communicatiedienst Maasmechelen

© communicatiedienst Maasmechelen

thumbnail: null
thumbnail: null

Ondernemersclub Maasmechelen informeert bedrijven over steunmaatregelen

De Ondernemersclub Maasmechelen organiseerde op 6 mei samen met het gemeentebestuur een informatievergadering betreffende ‘ontwrichte zones’ en ‘glasvezelproblematiek’.

communicatiedienst Maasmechelen

Schepen van economie Erik Kortleven en kersvers voorzitter van de Ondernemersclub John Spronck verwelkomden de meer dan 30 bedrijfsleiders en wezen hierbij op de uitstekende samenwerking die de lokale overheid en de Ondernemersclub sedert jaren hebben opgebouwd.Luc Royackers van Agentschap Ondernemen gaf uitgebreide toelichting en duiding over de recent goedgekeurde steunmaatregel ‘ontwrichte zones’. Immers, pas een week eerder, op 28 april, verscheen het KB betreffende de ontwrichte zone en was er aangaande alle modaliteiten van de maatregel volledige duidelijkheid.

Niet enkel de financiële voordelen welke dankzij deze maatregel bekomen kunnen worden, ook de te volgen procedures alsook de mogelijke risico’s werden met kennis van zaken uit de doeken gedaan.Zowel het gemeentebestuur als de Ondernemersclub van Maasmechelen vinden het hun taak om dergelijke maatregelen maximale bekendheid te geven doch betreuren anderzijds dat er bij dit soort steunmaatregelen teveel belemmerende voorwaarden worden opgelegd.Hans Swinnen en Bart Steyaert van Proximus tenslotte informeerden de aanwezige ondernemers na de pauze over de talloze mogelijkheden van glasvezel op het bedrijventerrein. Het is evident dat het belang van deze informatiesnelweg voor de bedrijven in de toekomst alleen maar zal toenemen. Een specifieke actie naar een aantal afgebakende bedrijventerreinen zal de komende tijd dan ook door Proximus op touw worden gezet.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio