© BELGA

ACOD en ACV plannen geen spoorstaking

Hoewel de bekendmaking van een onderzoek naar de productiviteit van het NMBS-personeel flink wat deining en misnoegdheid op de werkvloer heeft teweeggebracht, hebben de belangrijkste spoorbonden toch besloten om voorlopig geen acties te organiseren. 'We gaan niet in op de provocaties, maar wachten het overleg af', zegt ACOD-topman Jean-Pierre Goossens.

gjs

De ACOD Spoor gaat niet staken, maar blijft verbolgen over de aankondiging van een nieuwe studie door spoorbaas Cornu. De directie wil laten onderzoeken hoe goed (of slecht) het NMBS-personeel werkt in vergelijking met andere landen. ACOD vindt die studie dure bezigheidstherapie. 'Het onderzoek is het zoveelste in een reeks van onderzoeken die in het verleden gebeurden. Studies die veel geld kosten, maar weinig opleveren voor de reizigers en het personeel', aluds ACOD in een persbericht.

Jean-Pierre Goossens wijst erop dat momenteel 700.000 compensatiedagen niet zijn opgenomen. 'Een erfenis van het gebrekkig beleid van de laatste 10 jaar. Het personeel heeft haar uiterste best gedaan om met de beschikbare middelen, de treinen te laten rijden. De reizigers zijn in die periode met ruim met een kwart toegenomen terwijl het personeelsaantal verminderde. We weten perfect wat de uitkomst zal zijn van de benchmarkstudie van de NMBS-directie. Ze zal identiek zijn als in 2003. Toen is ook een vergelijkende studie gemaakt en was de conclusie dat het aantal spoormensen tot 32.000 moest worden teruggebracht om een efficiënt spoorbedrijf te hebben. Dat zijn er 2.700 minder dan nu.'

'Gezond verstand'

Goossens denkt dat vooral de NMBS-werkplaatsen worden getroffen zodra de treinproducenten zelf het onderhoud van hun treinstellen gaan doen. De personeelsinkrimping kan via natuurlijke afvloeiingen. Dit jaar alleen al gaan circa 3.000 spoormensen met pensioen. Er worden tegelijk wel een duizendtal personeelsleden aangeworven.De ACOD hoopt op 'gezond verstand' van de directie en de overheid in het sociaal overleg dat momenteel loopt over de toekomstplannen van het spoor.De vakbond verwacht tegen eind juni, concrete en structurele voorstellen, voor zowel werking als respect naar het personeel. 'Want het personeel is de loze beloften en bezigheidstherapieën behoorlijk moe.'

Ook het ACV roept voorlopig niet op om te staken. 'We willen eerst klaarheid over de precieze opdracht en bedoeling van die studie', zegt Luc Piens van ACV Transcom. 'We waarschuwen er wel voor dat je niet zomaar de Belgische situatie kan vergelijken met die van de spoorwegen in andere landen. Het Duitse spoor heeft bijvoorbeeld een belangrijke goederenpoot, wij hebben die niet meer. In Frankrijk is de rol van de hogensnelheidstreinen dan weer belangrijk. Dat geeft een telkens een ander beeld over de inkomsten en het personeel. Je mag geen appelen met citroenen vergelijken.'