© ss

Een op zeven werknemers slachtoffer van pesten, geweld of seksuele intimidatie

Zowat 322.000 Vlaamse werknemers - of één op de zeven - voelen zich jaarlijks slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Het gaat dan om lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesten op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag berichten.

Pestgedrag werd gemeld door 9,6 procent van de ondervraagden en komt het vaakst voor, gevolgd door fysiek geweld (4,6 procent) en seksuele intimidatie (2,2 procent). De daders kunnen collega’s of leidinggevenden zijn, maar ook klanten, patiënten, leerlingen of passagiers.

Zorgwerkers

Vooral wie werkt in de jeugdbijstand, gehandicaptenzorg en het welzijnswerk heeft te kampen met fysieke agressie: daar is een op de vier werknemers het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Ook voor seksuele intimidatie zijn zorgwerkers extra kwetsbaar.

De resultaten komen uit de Werkbaarheidsmonitor van de SERV, die peilde naar grensoverschrijdend gedrag in de voorbije twaalf maanden.