© FELIX BERGERS

Lezing over tweetalig opgroeien in dialect en standaardtaal

Sinds september 2011 bestaat er aan de Universiteit van Maastricht een leerstoel 'Taalcultuur in Limburg'. Leonie Cornips werd hiervoor aangeworven. Doel van deze leerstoel is om ook in een academische context aandacht te besteden aan typisch Limburgse taal- en cultuurelementen. Op maandag 18 mei om 19.30u is deze hoogleraar en onderzoekster te gast op de campus Oude Gevangenis van de Universiteit Hasselt.

FELIX BERGERS

Zij komt er samen met haar medewerkster Kirsten van der Heuij haar recentste studierapport voorstellen. Daaruit blijkt dat opvoeden in een Limburgs dialect helemaal niet slecht is voor de kennis van het Nederlands.

De ABN-campagnes van de jaren '60 en '70 bestreden het dialect als thuistaal, omdat dit geassocieerd werd met achterstand in de verwerving van de standaardtaal. Ondertussen is er al heel wat onderzoek uitgevoerd dat het tegendeel aantoont: opgroeien in meertaligheid zorgt voor extra neurale stimulansen. De verwerving van twee talen op kinderleeftijd is wederzijds stimulerend, het vergroot de taalgevoeligheid en vertraagt dementie op latere leeftijd. Een onderzoek i.s.m. de universiteit van Nijmegen (1994-2005) maakte duidelijk dat dit ook geldt voor de Limburgse taalvarianten: kleuters die het Limburgs als moedertaal meekregen naast het Nederlands als schooltaal, bleken over een hogere taalgevoeligheid te beschikken.

Het afgelopen jaar deden Leonie Cornips en Kirsten van der Heuij een gelijkaardig onderzoek bij kinderen van 6 tot 12 jaar op scholen van Elsloo en omgeving. Iedereen mag de onderzoeksresultaten komen beluisteren en bespreken. Het inkomgeld bedraagt € 3 (€ 2 voor studenten en mensen die van een uitkering leven). Inschrijven is niet nodig.Op de foto: Leonie Cornips

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio