© Miranda Gijsen

© Miranda Gijsen

© Miranda Gijsen

© Miranda Gijsen

© Miranda Gijsen

© Miranda Gijsen

© Miranda Gijsen

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Gemeente Riemst subsidieert vrij basisonderwijs

De gemeenteraad buigt zich maandagavond over een toelagereglement voor infrastructuurwerken aan de schoolgebouwen van het vrij basisonderwijs in de gemeente. In totaal gaat het om 11 vestigingsplaatsen die aanspraak kunnen maken op een toelage als zij hun schoolinfrastructuur willen vernieuwen of renoveren. Dat een gemeente ook het vrij onderwijs ondersteunt, is vrij uniek in Vlaanderen.

Miranda Gijsen

Als de gemeenteraad maandagavond het licht op groen zet, dan kunnen alle vrije basisscholen in Riemst een infrastructuurtoelage aanvragen voor de renovatie, verfraaiing, veiligheid, toegankelijkheid, sanering of het onderhoud van hun bestaande schoolinfrastructuur.

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs: "Als gemeentebestuur gaan we extra middelen voorzien bovenop de gekende subsidies van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn. De gemeente zal concreet 25 procent van de kosten betoelagen, samen met de subsidie van AGIOn, betekent dit dat de school zelf nog 5 procent van de kosten moet financieren. Het gaat dan concreet om toelages van 50.000 tot 100.000 euro per dorpsschool. Op die manier willen we de scholen aanmoedigen en ondersteunen om hun infrastructuur te moderniseren en de drempel verlagen."

Deze infrastructuurtoelage kan gecombineerd worden met een renteloze lening, een toegankelijkheidstoelage en om de 10 jaar ook een renovatietoelage. Met maar één doel: elk kind evenveel kansen bieden op kwalitatief onderwijs.

Mark Vos, burgemeester: "In 2010 is het onderwijslandschap in Riemst grondig hervormd. Als gemeentebestuur zijn we toen het engagement aangegaan om in elk van onze 13 dorpen een dorpsschool te behouden. Op die manier versterken we de leefbaarheid van onze woonkernen. Een dorpsschool is toch ook een beetje een ontmoetingsplaats en dus een kloppend hart in het dorp. In totaal zijn er 4 vestigingsplaatsen van het gemeentelijk basisonderwijs en 11 vestigingsplaatsen van het vrij onderwijs. Voor ons is elk kind gelijk en dus heeft elk kind recht op kwalitatief basisonderwijs in een moderne en toegankelijke infrastructuur, ongeacht het onderwijsnet."

Daarnaast zet de gemeente ook in op de verbetering van de infrastructuur van de gemeentelijke basisscholen.

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs: "In 2014 zijn we gestart met de bouw van twee nieuwe scholen in Genoelselderen en Herderen. De nieuwe basisschool De Tol in Herderen realiseren we via een publiek-private samenwerking, samen met Scholen van Morgen en is goed voor een totale investering van 4,7 miljoen euro, 846.000 euro is ten laste van de gemeente. Daarnaast investeren we ook 100.000 euro in de inrichting van de omgeving rond de nieuwe school. De school in Herderen zal plaats bieden aan 180 leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs. De bouw van de nieuwe school in Genoelselderen kost ons 560.000 euro. Hier vinden straks 40 leerlingen een nieuw onderkomen."

De bouw van deze twee nieuwe scholen vormen het sluitstuk in de modernisering van de vestigingsplaatsen van de gemeentelijke basisscholen. Daarnaast hoopt het gemeentebestuur dat het nieuwe toelagereglement voor het vrij basisonderwijs een aanzet kan zijn om de infrastructuur van de school toekomstgericht te vernieuwen en uit te bouwen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio