© Tony van Galen

Studenten organiseren eerste debat 'Hasselt Studentenstad!?'

Op dinsdag 19 mei 2015 om 19.30 uur organiseert de StuRa AUHL, in samenwerking met de StuRa UHasselt en Stuvers PXL, een debat rond het thema 'Hasselt Studentenstad!?'. Bedoeling is om Hasselt als studentenstad te verbeteren waar mogelijk.

IC

Tijdens het debat worden alle studenten verenigd. Op die manier wordt er gepolst op welke vlakken de stad Hasselt als studentenstad nog tekort schiet. Het is de eerste keer dat het debat georganiseerd wordt. “We hebben niet echt een reden, maar we wilden iets doen om Hasselt als studentenstad bekender te maken”, zegt Dorien Eerdekens, voorzitster StuRa UHasselt.

“Voor sommigen is het studentenleven in Hasselt wat te eentonig, maar anderen kunnen zich wel amuseren. We willen met het debat polsen waar verbeteringen nodig zijn en dan met de stad bekijken of die aanpassingen ook mogelijk zijn.”

Eerdekens hoopt op een grote opkomst. “Het is dé gelegenheid om vragen te stellen en voorstellen te doen over de studentenstad. Ik hoop dat we veel studenten zullen bereiken”. “We hebben ongeveer 50 inschrijvingen, maar we gaan nu pas actief reclame maken. We hopen toch op een honderdtal aanwezigen”, zegt Frank Bax, voorzitter StuRa AUHL.

Buiten de grenzen

De vooroordelen van studenten die buiten de provincie studeren blijven bestaan. “Studenten uit Leuven of Brussel denken vaak dat er in Hasselt weinig te beleven valt, maar dat is helemaal niet waar. Vaak zijn ze nog niet op stap geweest in Hasselt. Limburgse studenten die buiten de grenzen gaan studeren, blijven er vaak ook werken en komen niet meer terug. Ik vind dat een gemiste kans voor Limburg”, besluit Eerdekens.

In het beleidspanel zetelen rector UHasselt Luc De Schepper, algemeen directeur Hogeschool PXL Ben Lambrechts, voorzitter AUHL Willy Claes en schepen van de stad Hasselt Valerie Del Re. Ze zullen het debat aangaan met het studentenpanel van studenten UHasselt en Hogeschool PXL. De moderator van het debat is Luc Janssen (bekend als presentator van Pukkelpop en radio & tv).

Het debat vindt plaats in PXL-Congress en de inkom is gratis.