Te 'oude' auto van 15.000 Antwerpenaren weldra niet langer welkom in de stad

De lage-emissiezone die de stad Antwerpen wil invoeren, zal tot gevolg hebben dat zo'n 15.000 Antwerpenaren volgend jaar hun eigen buurt niet meer mogen binnenrijden omdat hun wagen te vervuilend is. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Inverkeersstelling.

ph

De stad Antwerpen legde in december de details vast van haar lage-emissiezone. Dat is een zone in de binnenstad en op Linkeroever waar vervuilende wagens niet welkom zijn. De invoering van de milieuzone gebeurt in twee fasen. Een eerste fase gaat reeds in 2016 in. Voor 15.137 inwoners betekent dat dat zij niet langer met hun huidige wagen hun eigen buurt zullen mogen binnenrijden.

Vereisten

De grens komt te liggen bij benzinewagens van 1992 (ouder mag niet) en dieselwagens van de categorie Euro 3 (de Europese emissiestandaard die in 1999 van kracht werd) mét roetfilter. Wie niet aan de vereisten voldoet, mag in principe met zijn voertuig de zone niet meer in en riskeert een nog te bepalen boete.

In 2020 zullen daardoor 27.960 Antwerpenaren de eigen stad met hun huidige wagen niet meer binnen mogen. Dat berekende mobiliteitsclub VAB op basis van het wagenpark zoals ingeschreven in 2014. Van de Antwerpse dieselrijders zal in 2020 56 procent zijn huidige wagen niet langer mogen gebruiken in het stadscentrum, bij de benzinerijders gaat het om 8 procent.

Weerstand

De maatregel roept nogal wat weerstand op. Volgens VAB is het effect van een milieuzone op de luchtkwaliteit beperkt en zijn er bijkomende maatregelen nodig om de gezondheid van de inwoners te beschermen.

Ook waarschuwt VAB voor de sociale impact van de invoering van een emissiezone. Omdat de emissiezone in twee fasen ingevoerd wordt, is het volgens de mobiliteitsorganisatie belangrijk om automobilisten duidelijk te informeren. 'Want wie in 2016 een andere wagen koopt die voldoet aan de dan geldende norm, zou in 2020 wel een bekocht kunnen uitkomen', klinkt het. 'Wie nu een andere wagen koopt, kan dit best doen in functie van de norm 2020.'