© BELGA

Vakbonden zien privatisering Proximus en Bpost niet zitten

Het overheidsbelang in Proximus en Bpost verlagen of helemaal opgeven is een “onverstandige strategie waarbij uiteindelijk enkel verliezers overblijven: de Belgische staat, het personeel en de burger”, klink het bij overheidsvakbond ACOD. Ook volgens ACV Transcom zijn beide bedrijven “beter af mét overheid”.

De bonden zien het nut van een privatisering niet in. “Beide overheidsbedrijven presteren zeer goed, maken winst en garanderen tegelijk een openbare dienstverlening aan de burger tegen een zeer schappelijke prijs. De plannen om te privatiseren zijn dus enkel ingegeven door platte commercie, zonder enige visie op het belang van de functie die beide bedrijven vervullen”, zegt ACOD. ACV Transcom wijst erop dat Proximux-CEO Dominique Leroy ook niet voor een lager overheidsbelang gewonnen is.

Bijzondere omstandigheden

Volgens ACOD zou de Belgische staat bij een privatisering “essentiële instrumenten uit handen geven die haar helpen twee belangrijke communicatiemarkten te reguleren.” Zeker in bijzondere omstandigheden is het voor de vakbond belangrijk dat de overheid snel haar openbare diensten kan aansturen, “bijvoorbeeld bij een ramp zoals die zich voordeed bij Pukkelpop.”

Banen op de tocht

Banenverlies is bij een privatisering niet uitgesloten, waarschuwt de vakbond nog. “Uiteindelijk is niemand gebaat met zo’n strategie. De Belgische staat verliest jaarlijkse dividenden ten voordele van een ‘one shot’-infuus in de begroting; de burger zal meer betalen voor minder dienstverlening en het personeel zal ongetwijfeld zijn loon- en arbeidsvoorwaarden onder druk zien komen.”