Al minstens voor 500.000 euro schade bij Infrax

Vijf arrestaties na huiszoekingen naar massale fraude met zonnepanelen

Na klachten van netbeheerder Infrax is het gerecht in Limburg een onderzoek gestart naar fraude met groenestroomcertificaten van zonnepanelen. Na huiszoekingen dinsdag en woensdag zijn vijf personen aangehouden. Van meer dan duizend photovoltaïsche installaties, van zowel particulieren als van bedrijven, wordt momenteel het mogelijk frauduleus karakter onderzocht. Er zullen mogelijk als gevolg van de huiszoekingen meer installaties in het vizier komen.

Belga

Zo blijken de namen van bepaalde keurders, keuringsinstanties en installatiebedrijven opvallend vaak terug te komen. Ook zullen andere installaties waarbij zij betrokken waren nader onderzocht worden. De fraude bestond er onder meer in dat valse datums ingevuld werden waarop de installaties in gebruik werden genomen, om zo van een hoger subsidiebedrag te kunnen genieten dan waar men recht op had. Verder stelden speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg vast, dat er gebruik werd gemaakt van onbestaande omvormers of types van omvormers die nog niet bestonden op het ogenblik van ingebruikname, of omvormers waarvan uit het serienummer bleek dat ze pas geproduceerd werden na de datum van de zogenaamde ingebruikname.

Fictief

Verder werd er gebruik gemaakt van installaties op adressen waar op het zogenaamde ogenblik van ingebruikname zelfs nog geen gebouw stond, of installaties op adressen waar er nog geen stroomaansluiting was. Sommige installaties waren fictief en hebben nooit op een dak gelegen. Installaties, die nog in de verpakking zaten, werden in loodsen van installateurs vooraf gekeurd en achteraf door deze bedrijven als zogenaamde tweedehandsinstallaties te koop aangeboden met behoud van de hogere subsidies uit het verleden.

Omdat groenestroomcertificaten in principe een looptijd hebben van 20 jaar, zou de fraude over deze periode zijn blijven doorlopen, mocht ze niet ontdekt zijn. In de nu gekende fraudedossiers bedraagt het geleden nadeel aan uitbetaalde bedragen ongeveer 500.000 euro. Dat bedrag zou over 20 jaar tot minstens 5 miljoen euro oplopen. De uitgekeerde subsidies moeten vanaf 2016 door de netwerkbeheerder worden verhaald op alle elektriciteitsgebruikers, waardoor de modale burger, met of zonder zonnepanelen, uiteindelijk slachtoffer zou zijn van deze grootschalige fraude.

Infrax

Volgens het parket Limburg is het opvallend dat schijnbaar alleen Infrax, die voornamelijk in Limburg actief is, de moeite heeft genomen om de subsidieaanvragen van zonnepanelen onder de loep te nemen en zo nodig strafklacht neer te leggen. Diverse andere, grotere netwerkbeheerders in het land zouden tot op heden hiervoor nog geen enkele inspanning hebben gedaan. Aan eigenaars van zonnepanelen, die ervan op de hoogte zijn dat er met de datum van ingebruikname van hun installatie geknoeid werd, wordt gevraagd om dit spontaan te melden aan hun netbeheerder om eventuele buitengerechtelijke regularisaties mogelijk te maken.