1-Meiviering Peer Maarlo

In Peer is de eerste dag van mei ontegensprekelijk verbonden met Maarlo en haar Banneuxkapel. Dit jaar telden we meer dan driehonderd bedevaarders. In een stemmige eucharistieviering voorgegaan door E.H. Martin Hermans, voormalig proost van CM en KWB verbond Limburg zorgde het parochiaal zangkoor van Linde Peer voor de opluistering.

Michel Plessers

“De zorgvuldig gekozen teksten in de viering, de unieke sfeer, de opbeurende vriendschap deden deugd en waren vooral een bemoediging.En dat kunnen de organisatoren goed gebruiken nu ACW, nu Beweging.Net Limburg, te kennen gaf om geen ondersteunend rol meer te spelen.

Na de viering hielden velen er aan om nog tas soep of broodje te nuttigen ten voordele van “Wereldsolidariteit”. Meer bepaald voor de getroffenen in Nepal. We kijken al uit naar volgend jaar.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio