© Gemeentebestuur Alken Dienst communicatie

Start aanleg veilige fietsoversteek Alkerhoekstraat

Op woensdag 6 mei start aannemer Lummense Wegenbouw, in opdracht van het gemeentebestuur, met de aanleg van een veilige fietsoversteek over de Hoogsimsestraat, vanaf de Knipscheerstraat naar de Alkerhoekstraat. Dit fietspad maakt deel uit van het toeristisch fietsroutenetwerk.

Gemeentebestuur Alken Dienst communicatie

De werken verlopen in 2 fasen en duren 40 werkdagen. In de eerste fase wordt een verkeersdrempel aangelegd in de Hoogsimsestraat. In de Knipscheerstraat wordt een nieuw fietspad aangelegd dat aansluit op de verkeersdrempel. In fase 2 wordt het fietspad aan de overkant van de verkeersdrempel verlengd in de Alkerhoekstraat.

Tijdens de werken in de Hoogsimsestraat en de Knipscheerstraat is er sterke verkeerhinder. De weg wordt aan één zijde afgesloten en het verkeer krijgt beurtelings doorgang.

Het gemeentebestuur vraagt begrip voor de tijdelijke hinder die deze werken veroorzaken.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio