© Jaak Hoeben

Basisschool Pallieter organiseert studiedag

Om alle scholen goed te informeren rond de vernieuwingen in het onderwijs en zeker in het kader van het Type 9 organiseerde de Pallieterschool een geslaagde studiedag.

Jaak Hoeben

Omdat speciale basisschool Pallieter kwaliteitsvol onderwijs op maat wil nastreven werd in het kader van de vernieuwingen in het onderwijs een vormingsnamiddag georganiseerd.Naast de lagere schoolkinderen met autisme en socio-emotionele en /of gedragsproblemen kunnen vanaf nu ook kleuters met autisme en socio-emotionele en gedragsproblemen hier terecht. Dr.Piet Vandebriel, jeugd-en kinderpsychiater en Noëlla Schildermans, directie Pallieter, lichtten tijdens deze infolezing de nieuwe accenten en visies binnen type 9 ( kinderen met autisme) en basisaanbod toe.

Vanuit het M-decreet wordt in deze school nu "'basisaanbod' gerealiseerd. Het belang van goede afstemming en overdracht tussen alle scholen in de regio werd benadrukt. Re-integratie vanuit speciale basisschool Pallieter naar de gewone basisschool is een nieuwe ambitie binnen dit basisaanbod wat in de school een leuke naam kreeg nl. : 'Ba³biloe'" waarbij elke letter en teken een stuk visie vertegenwoordigt. Kinderen die weer geïntegreerd worden krijgen vanuit deze school extra ondersteuning (GON-begeleiding)Praktisch alle basisscholen, CLB's en andere geïnteresseerden binnen onze regio volgden deze sessie waarbij zeker het groeien van 'aanbodonderwijs naar vraaggericht onderwijs' duidelijk werd. Na de voorstelling werd er samen met alle betrokkenen een glaasje gedronken op de vernieuwing, op de samenwerking en op 'recht op goed en aangepast onderwijs' voor ieder kind.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio