Ingenieurs voor 1 dag

Print

Foto: Brigitte Ramaekers

Herk-de-Stad - Met het interactief leercentrum Innovation Lab biedt de KUL leerlingen uit wetenschappelijke studierichtingen de kans om voor een actueel probleem een oplossing te bedenken. Op die manier ervaren leerlingen dat het werk van een wetenschapper of ingenieur zeer nuttig is voor onze maatschappij.

De Sint-Martinusscholen liet haar leerlingen uit het 5de en 6de jaar Industriële wetenschappen twee lesdagen experimenteren. De uitdaging voor de eerste dag situeert zich in de gezondheidszorg. De leerlingen moesten een oplossing bedenken voor een meisje met ALS (Amyotrofe Lateraal Sclerose) en aan een rolstoel gekluisterd zit. Hoe kun je iemand een rolstoel laten besturen met de ogen? Met de experimenteerkoffers die de KUL geleverd had en hun kennis uit de lessen biologie (biopotentialen), fysica (stroom, spanning, weerstandsdeling), informatica (computerspel programmeren) en wiskunde (cryptografie) gingen ze aan de slag. ‘Het was leuk de geziene leerstof te gebruiken om bv. een code te kraken,’ zei Pieter Deckers. Fons Batholomevis was enthousiast over het programma Scratch.

De uitdaging van de tweede dag past in het energiedebat. Hernieuwbare energiebronnen zoals water, wind en zonne-energie zijn milieuvriendelijke alternatieven voor de toekomst. Ze hebben echter als nadeel dat de energiebron niet continu beschikbaar is. Energieopslag is dus nodig. Dit kan door gebruik van batterijen, brandstofcellen, capaciteiten … Hiervoor combineerden de leerlingen de leerstof van chemie (redox …) en fysica (stroom, spanning, weerstandsdeling).

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio