Bocholt engageert zich tegen kinderarmoede

Print
Bocholt engageert zich tegen kinderarmoede

Foto: Koen Nijsen

Bocholt - De gemeente Bocholt en het Sociaal Huis bevestigen hun engagement om mee te strijden tegen kinderarmoede. Burgemeester Jos Claessens ondertekende daarom onlangs de ‘Verklaring van de burgemeesters tegen kinderarmoede’.

Reeds verschillende Belgische burgemeesters hebben de verklaring ondertekend waarin ze zich engageren om de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede. Het project is een Europees initiatief. Griekenland is momenteel voorzitter en heeft stedelijke armoede als haar prioriteit naar voren geschoven. Het initiatief kan rekenen op de volle steun van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs. Het gaat niet om een symbolische actie, maar om een ‘echt’ engagement.

Momenteel wordt in Europa ongeveer 1 op de 4 kinderen blootgesteld aan het risico op armoede. In België gaat het om 1 op de 5, wat neerkomt op 400.000 kinderen die leven in een gezin onder de armoedegrens. Ook al blijkt kinderarmoede in de eerste plaats een stedelijk fenomeen te zijn, toch wenst ook Bocholt het engagement aan te gaan.

In de verklaring verbindt de burgemeester zich ertoe om ervoor te zorgen dat ook gezinnen uit kansarme wijken toegang hebben tot onderwijs en betaalbare kwaliteitszorg. Burgemeester Jos Claessens bevestigt dit: “Bocholt belooft ook om de arbeidsparticipatie van de ouders te ondersteunen, om financieel toegankelijke kinderopvang te blijven voorzien, om de toegang voor kinderen tot een veilige en geschikte woning te vergemakkelijken en om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Via informatie- en preventiecampagnes willen we de gezondheidszorg van kinderen uit kansarme milieus verbeteren en voorkomen dat zwangere vrouwen in armoede moeten leven.”

“Een belangrijk onderdeel van de verklaring is onze wens om de participatie van kinderen te bevorderen. Dit gebeurt nu al op diverse gebieden: kosten om deel te nemen aan naschoolse culturele of sportieve activiteiten moeten zo laag mogelijk zijn, het rijk aanbod aan dit soort naschoolse activiteiten moet uitgebreid en veelzijdig zijn en we moeten extra aandacht blijven besteden aan de participatie van kinderen uit kansarme gezinnen.” voegt OCMW-voorzitter Ivo Geenen toe.

De ‘Verklaring van de burgemeesters tegen kinderarmoede’ werd al ondertekend door tientallen OCMW-voorzitters en burgemeesters uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Aan het lijstje kan nu ook Bocholt toegevoegd worden.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio