RVA gaf vorig jaar bijna half miljard minder uit

Print
RVA gaf vorig jaar bijna half miljard minder uit

Foto: BELGA

De uitgaven van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zijn in 2014 met meer dan 4 procent of 451 miljoen euro gedaald tegenover 2013. Er waren minder uitkeringstrekkers en ook de vergoedingen voor dienstencheques daalden voor de eerste keer.

De RVA wijst voor de daling naar de iets gunstiger conjunctuur, de demografische evolutie én naar de hervormingen die in de sociale zekerheid zijn doorgevoerd. Daarbovenop komt het feit dat er in 2014 geen indexering was.

Het aantal werkzoekenden bleef vorig jaar stabiel ten opzichte van 2013, maar daarnaast waren er wel minder vrijgestelden en bruggepensioneerden (werklozen met bedrijfstoeslag, nvdr), als gevolg van de strengere voorwaarden en uitstroom naar pensioenen.

Het totale aantal uitkeringsgerechtigde werklozen (633.361) lag in 2014 zelfs op het laagste peil in 23 jaar, zo blijkt. En ook de tijdelijke werkloosheid daalde scherp (-27,8 pct), geholpen door het aantrekken van de conjunctuur en de zachtere winter.

Daartegenover staat nog altijd een stijging van het aantal werknemers dat een onderbrekingsuitkering zoals tijdskrediet of ouderschapsverlof ontvangt (+2,5 pct). De laatste maanden van het jaar was er een toevloed omdat het tijdskrediet vanaf 2015 werd hervormd.

Dienstencheques

Opmerkelijk is de daling bij de dienstencheques (-0,9 pct), voor het eerst in de geschiedenis van het systeem. Er waren wel nog meer gebruikers, maar zij maakten minder gebruik van het systeem. De RVA verwijst naar de prijsverhogingen van de dienstencheques als verklaring.