RVA gaf vorig jaar bijna half miljard minder uit

Peeters: 'Daling RVA-uitgaven positief voor begroting'

Print

De uitgaven van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zijn in 2014 met 451 miljoen euro gedaald tegenover 2013. Er waren minder uitkeringstrekkers en ook de vergoedingen voor dienstencheques daalden voor de eerste keer. De daling heeft een positief effect op de begroting, reageert minister van Werk Kris Peeters.

De uitgaven van de RVA daalden het voorbije jaar met meer dan 4 procent, voornamelijk door een daling bij de werklozen. Het aantal werklozen met een vergoeding -inclusief bruggepensioneerden en tijdelijk werklozen- lag vorig jaar op het laagste peil in 23 jaar. De werkloosheidsuitgaven zakten tot het laagste cijfer in 12 jaar. 

De RVA wijst voor de daling naar de iets gunstiger conjunctuur, de demografische evolutie én naar de hervormingen die in de sociale zekerheid zijn doorgevoerd. Daarbovenop komt het feit dat er in 2014 geen indexering was. Het aantal werkzoekenden bleef vorig jaar stabiel ten opzichte van 2013, maar daarnaast waren er wel minder vrijgestelden en bruggepensioneerden (werklozen met bedrijfstoeslag, nvdr), als gevolg van de strengere voorwaarden en uitstroom naar pensioenen.

Het totale aantal uitkeringsgerechtigde werklozen (633.361) lag in 2014 zelfs op het laagste peil in 23 jaar, zo blijkt. En ook de tijdelijke werkloosheid daalde scherp (-27,8 pct), geholpen door het aantrekken van de conjunctuur en de zachtere winter. Daartegenover staat nog altijd een stijging van het aantal werknemers dat een onderbrekingsuitkering zoals tijdskrediet of ouderschapsverlof ontvangt (+2,5 pct). De laatste maanden van het jaar was er een toevloed omdat het tijdskrediet vanaf 2015 werd hervormd.

Effect

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters wijst op het positief effect van de daling op de begroting. 'Aangezien de totale uitgaven van de RVA zonder de dienstencheques 2,4 procent van het bruto binnenlands product vertegenwoordigen, hebben deze cijfers een gunstige impact op de begroting.'

Voor Peeters zijn de cijfers het bewijs dat de toepassing van een effectief controle- en sanctioneringsbeleid door de RVA nu al effect heeft. 'Dat beleid wordt vandaag al maximaal toegepast', zegt hij.

Dienstencheques

Opmerkelijk is de daling bij de dienstencheques (-0,9 pct), voor het eerst in de geschiedenis van het systeem. Er waren wel nog meer gebruikers, maar zij maakten minder gebruik van het systeem. De RVA verwijst naar de prijsverhogingen van de dienstencheques als verklaring.

Voor dit jaar wordt een verdere daling van de uitgaven verwacht, met zo’n 260 miljoen euro.