© Katleen Jacobs

© Katleen Jacobs

thumbnail: null
thumbnail: null

Leerlingen onderzoeken 100 jaar oude voorwerpen

Leerlingen van SHD, IMK en Atheneum Maasland zijn van start gegaan met het erfgoedproject, waarbij ze materialen en gebruiksvoorwerpen onder de loep namen die het leven in Dilsen-Stokkem van zo'n 100 jaar geleden illustreren.

Katleen Jacobs

Alle heemkundige kringen uit onze stad leverden materialen aan die de leerlingen mochten bestuderen. Ze kregen de tijd om de gebruiksvoorwerpen grondig te bekijken, er informatie over op te zoeken en uitgebreid vragen te stellen aan de leden van de heemkundige kringen.Na een korte initiatie over erfgoedplus op school, was er op 3 en 4 maart het moment om een voorwerp te selecteren. Het toonmoment bleek een heuse tentoonstelling van strijkijzers, landmijnen tot doopkleedjes en religieuze prenten van midden 20ste eeuw. Allerlei materialen die weergeven hoe het leven in Dilsen-Stokkem eruit zag, zo'n 100 jaar geleden. De leerlingen voerden hun verzamelde informatie zelf in in de databank erfgoedplus.be.Interessante weetjes over erfgoed die verloren dreigen te gaan, worden zo digitaal bewaard.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio