Hechtel-Eksel maakt budgetfout van 1,47 miljoen euro

Print
Hechtel-Eksel maakt budgetfout van 1,47 miljoen euro

Foto: Dick Demey

Hechtel-Eksel -

Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel heeft in haar budget voor 2015 een rekenfout gemaakt van 1,47 miljoen euro. Oppositieraadslid Sven Saenen (Anders) kreeg bevestigd dat de financiële reserves van de gemeente 5,2 miljoen euro bedragen en niet de vooropgestelde 6,6 miljoen euro. “Het gaat inderdaad om een fout waarbij een bedrag verkeerd werd ingeschreven. Maar de gemeentelijke financiën komen niet in gevaar”, reageert burgemeester Jan Dalemans (HE).

Oppositieraadslid Sven Saenen (Anders), in het verleden bevoegde begrotingsschepen, spreekt van een ernstige misrekening. “Ik rook onraad toen de reserve voor 2015 werd geraamd op 6,6 miljoen euro. Vanuit mijn ervaring leek dat cijfer me nogal veel in vergelijking met het verleden, zeker gezien de begroting al twee jaren in het rood gaat. Na schriftelijk aandringen liet de coalitie van Open Vld-CD&V me per brief weten dat de cijfers ‘in het budget 2015 zoals voorgelegd op de gemeenteraad van 23 december 2014 foutief zijn’. Bij nader inzien bleek het bestuur de reserves van 2013 (8,10 miljoen) in plaats die van 2014 (6,63 miljoen) te hebben gebruikt om de raming voor 2015 op te baseren.

In het rood

Saenen reageert met onbegrip. “Het is totaal onaanvaardbaar dat een burgemeester, verantwoordelijk voor de financiën, aan de gemeenteraad een budget voorlegt waarin zo’n kemel staat. De cijfers van een budget zijn essentieel. Zij moeten kloppen. Hoe kan je de juiste beslissingen nemen met cijfers die te rooskleurig zijn? Wie ook maar een beetje het financieel beleid van de gemeente volgt, weet dat de reserves serieus moeten zakken als je de gemeentekas in het rood stuurt.”

Software

Burgemeester Jan Dalemans geeft toe dat er een fout is gemaakt. “Hechtel-Eksel was pilootproject voor het nieuwe verplichte boekhoudkundige systeem BBC”, zegt Dalemans. “Omdat de software van Cipal nog niet helemaal op punt stond, heeft onze financiële dienst ook zaken manueel moeten ingeven. Enkele dagen na de gemeenteraad bleek dat de laatste budgetwijziging van 2014 niet werd ingegeven. Een menselijke fout die gezien de grote aanpassing begrijpelijk is. Heel wat gemeenten worstelen met het nieuwe systeem.” Volgens de burgemeester zijn er geen gevolgen voor de werking van de gemeente. “Onze meerjarenplanning of autofinancieringsmarge komen niet in het gedrang. Investeringen moeten niet worden geschrapt. Het gaat voor alle duidelijkheid ook niet om geld dat we kwijt zijn, maar een bedrag dat fout is ingeschreven.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio